Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κάλεσμα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις ν' αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»

7 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Κάλεσμα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις ν' αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»


Με σκοπό την συνεχή ενημέρωση των οικονομικών φορέων, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της ΑΑΔΕ απευθύνει πρόσκληση σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν καταγόμενα προϊόντα σε χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει Προτιμησιακές Συμφωνίες.

Δεδομένου ότι η προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας εξαρτάται και από την εφαρμογή απλοποιημένων διαδικασιών, καλούνται οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, να αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την προτιμησιακή καταγωγή ή/και την ελεύθερη κυκλοφορία. 

Στο πλαίσιο των απλοποιημένων διαδικασιών απόδειξης της καταγωγής, έχει τεθεί σε εφαρμογή και το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, το οποίο προβλέπεται κυρίως στις νέες Προτιμησιακές Συμφωνίες και δεν αντικαθιστά την άδεια «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», Επομένως, η δυνατότητα απόκτησης «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ή η εγγραφή στο σύστημα «Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων RΕΧ», καθορίζεται στο νομικό πλαίσιο κάθε Προτιμησιακής Συμφωνίας και ειδικότερα στο Πρωτόκολλο Καταγωγής.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης