Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στενός κορσές στο «πόθεν έσχες».

6 Σεπτέμβριου 2010 Σχόλια
  • Κάθε έγγραφο διατραπεζικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει μεγαλύτερου ύψους συναλλαγή από αυτή που εμφανίστηκε επισήμως, θα χρησιμοποιείται από τις φορολογικές Αρχές κατά τον έλεγχο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ενώ κάθε μεγάλο ποσό κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό δεν θα μένει στο απυρόβλητο και οι δικαιούχοι θα καλούνται να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.
Στενός κορσές στο «πόθεν έσχες».

Κάθε έγγραφο διατραπεζικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει μεγαλύτερου ύψους συναλλαγή από αυτή που εμφανίστηκε επισήμως, θα χρησιμοποιείται από τις φορολογικές Αρχές κατά τον έλεγχο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ενώ κάθε μεγάλο ποσό κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό δεν θα μένει στο απυρόβλητο και οι δικαιούχοι θα καλούνται να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.


Πρόκειται για προσπάθεια θωράκισης του «πόθεν έσχες», που θα αποτυπώνεται σε ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Και ενώ οι παχυλοί τραπεζικοί λογαριασμοί απειλούνται ποικιλοτρόπως, το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί στη δέσμευση 2.500 σκαφών αναψυχής, μετά τη διαπίστωση ότι οι ιδιοκτήτες τους έχουν συστήσει εικονικές ναυτιλιακές εταιρείες για να γλιτώνουν φόρους.

Κανένα μεγάλο ποσό κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό δεν θα μένει στο εξής στο απυρόβλητο, ενώ κάθε έγγραφο διατραπεζικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό που μπορεί να τεκμηριώσει μεγαλύτερου ύψους συναλλαγή από αυτή που εμφανίστηκε επισήμως, θα χρησιμοποιείται από τις φορολογικές αρχές για τον έλεγχο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Πρόκειται για μία προσπάθεια μεγαλύτερης ενίσχυσης του θεσμού του «πόθεν έσχες», που θα αποτυπώνεται σε ειδικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπεται, επίσης, η σύσταση φορολογικών δικαστηρίων και Δικαστικού Σώματος για τη νομική υποστήριξη του Δημοσίου στις φορολογικές δίκες αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών για τη γρήγορη και αποτελεσματική διεξαγωγή των φορολογικών δικών.

Η περαιτέρω αυστηροποίηση του πόθεν έσχες θα γίνει εφικτή μέσω της απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και της μεταφοράς της ευθύνης για την αιτιολόγηση της προέλευσης των χρημάτων στον ίδιο τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού.

Στο εξής, όπως τονίζει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες ελέγχου, θα αρκεί μία απλή καταγγελία είτε από επιχείρηση είτε από τράπεζα είτε από φυσικό πρόσωπο. Μόνη προϋπόθεση για το άνοιγμα του λογαριασμού θα αποτελεί η αξιολόγηση του βάσιμου της καταγγελίας από τον ΣΔΟΕ, κάτι που θα γίνεται χωρίς γραφειοκρατία και σε ελάχιστο χρόνο.

Εφόσον κατά το άνοιγμα του λογαριασμού αποκαλυφθούν ποσά, που δεν δικαιολογούνται από τη δραστηριότητα και τα δηλωθέντα εισοδήματα του δικαιούχου τότε θα καλείται ο ίδιος να δικαιολογήσει την προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων.

Στην περίπτωση που πράγματι δικαιολογηθεί η προέλευση με νόμιμο πλην όμως αφανή μέχρι τότε από τις φορολογικές αρχές τρόπο (π.χ. αδήλωτα ενοίκια, επιχειρηματικές αμοιβές ή δεύτερη μισθωτή εργασία) τότε θα θεωρούνται «αδήλωτο εισόδημα» το οποίο αυτομάτως είτε θα φορολογείται αυτοτελώς με υψηλό συντελεστή είτε θα προστίθεται στο δηλωθέν εισόδημα του ελεγχομένου και θα φορολογείται με βάση τη φορολογική κλίμακα και με συντελεστή που μπορεί να φθάσει ακόμη και το 45%.

Στην περίπτωση, εξάλλου, που δεν υπάρξει επαρκής αιτιολόγηση της προέλευσης των χρημάτων ή ακόμη χειρότερα αποδειχθεί ότι τα ποσά αυτά προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, τότε θα κινούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το «ξέπλυμα χρήματος». Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αυστηρό νόμο, αφού στα βασικά αδικήματα έχουν πλέον ενταχθεί όλες οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αφορούν σε μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης, μη απόδοση του ΦΠΑ και έκδοση ή λήψη εικονικών στοιχείων, για τις οποίες προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών και υποκρύπτουν περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Κατά τη νέα διαδικασία των ελέγχων οι ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, χωρίς να δεσμεύονται από το φορολογικό απόρρητο. Ειδικότερα, οι αρχές δίωξης του οικονομικού εγκλήματος μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, περιουσιακά και φορολογικά στοιχεία, ενώ έχει διευρυνθεί η αρμοδιότητά τους στη συλλογή, την αξιολόγηση και τη διερεύνηση πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών.


ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΕΓΓΡΑΦΑ

Κοσμογονία αναμένεται να επιφέρει η χρησιμοποίηση των αντεγγράφων για την απόδειξη του πραγματικού ύψους είτε συναλλαγής είτε απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Τέτοια μπορεί να είναι συμβολαιογραφικές πράξεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, επιταγές, συναλλαγματικές ή κάθε άλλο έγγραφο που προσδιορίζει την ακριβή συναλλαγή μεταξύ των συναλλασσομένων και απέχει πολλές φορές σημαντικά από αυτή που εμφανίζεται στις φορολογικές Αρχές.

Χρησιμοποιείται δε κατά κόρον τόσο κατά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπου πολλές φορές η αξία του συμβολαίου δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αλλά και κατά τον προσδιορισμό του ενοικίου, που επίσης τις περισσότερες φορές εμφανίζεται κατά πολύ χαμηλότερο από το πραγματικό.

Πέραν της αποδεικτικής ισχύος των αντεγγράφων στις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών είναι και η σύσταση Δικαστικού Σώματος για την αποτελεσματική νομική υποστήριξη του Δημοσίου κατά την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα περιλαμβάνονται στο ίδιο νομοσχέδιο μαζί με την περαιτέρω επιτάχυνση των φορολογικών δικών. Τα μέτρα επεξεργάζεται ήδη ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Κ. Μενουδάκος σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη ώθηση φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες αφορούν πολίτες που είτε ξεχνούν είτε παραβιάζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις


ΔΕΜΕΝΑ ΤΑ «ΜΑΪΜΟΥ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ

Και ενώ οι παχυλοί τραπεζικοί λογαριασμοί απειλούνται ποικιλοτρόπως, στη δέσμευση 2.500 σκαφών αναψυχής προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών μετά τη διαπίστωση ότι οι ιδιοκτήτες τους έχουν συστήσει εικονικές ναυτιλιακές εταιρείες για να γλιτώνουν φόρους. Πρόκειται για τη γνωστή και παλαιά «φάμπρικα», σύμφωνα με την οποία πολλοί ιδιοκτήτες πολυτελών σκαφών ιδρύουν ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής (ΝΕΠΑ) με μοναδικά περιουσιακά στοιχεία τα σκάφη τους.

Τα σκάφη αυτά τα οποία εμφανίζονται ως επαγγελματικά και έτσι οι ιδιοκτήτες τους αποφεύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις, που θα είχαν ως φυσικά πρόσωπα, το τεκμήριο και το πόθεν έσχες, ενώ παράλληλα επωφελούνται και των αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων, στερώντας από το Δημόσιο πολύτιμα έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για κάθε 1.000 λίτρα πετρελαίου γλιτώνουν φόρους ύψους άνω των 350 ευρώ.

Η μόνη υποχρέωση που έχουν από τον νόμο είναι να εμφανίζουν παραστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι μισθώνουν το σκάφος για 60 ημέρες τον χρόνο ή συνολικά 300 ημέρες στην 5ετία. Την υποχρέωση αυτή την ικανοποιούν με εικονικές μισθώσεις, συνήθως από πρόσωπα του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντός τους.

Ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Ι. Καπελέρης αποστέλλει τις ημέρες αυτές τα σχετικά ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες των σκαφών, προκειμένου να καταργήσουν τις συγκεκριμένες εταιρείες και να μεταβιβάσουν τα σκάφη τους στα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν, καταβάλλοντας τους αναλογούντες φόρους μεταβίβασης, μαζί βεβαίως με τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τα σκάφη θα παραμένουν δεσμευμένα από το Δημόσιο.

Πηγή Κέρδος
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης