Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB τροποποιεί το πρότυπο (21) στις συναλλαγματικές ισοτιμίες

21 Δεκέμβριου 2005 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε σήμερα μια περιορισμένη τροποποίηση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) 21 Τα Αποτελέσματα των Αλλαγών στις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες....

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε στις 15.12.05 μια περιορισμένη τροποποίηση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) 21 Τα Αποτελέσματα των Αλλαγών στις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις των IAS 21 σχετικά  με την επένδυση μίας οικονομικής μονάδας σε δραστηριότητες στο εξωτερικό και κατά συνέπεια θα βοηθήσει τις οικονομικές αναφορές των οικονομικών μονάδων που επενδύουν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νόμισμα διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται από την οικονομική μονάδα.

Νωρίτερα αυτόν το χρόνο εταιρίες και άλλες θυγατρικές εξέφρασαν την ανησυχία τους για προβλήματα στην εφαρμογή του IAS 21, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2003 αλλά έγινε υποχρεωτικό μόλις το 2005. Ειδικότερα, το IAS 21 απαιτούσε διαφορετική λογιστική καταγραφή ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο ένα νομισματικό περιουσιακό στοιχείο κατατασσόταν, ειδικά όπου τέτοιο περιουσιακό στοιχείο θεωρούνταν ως μέρος της επένδυσης μιας οικονομικής μονάδας σε δραστηριότητες στο εξωτερικό. Δεύτερον, το IAS 21 δεν ήταν σαφές στο εάν οποιοδήποτε μέλος μιας ενοποιημένης ομάδας θα μπορούσε να μπει στην νομισματική συναλλαγή με τη δραστηριότητα στο εξωτερικό. Σε απάντηση σε αυτούς τους προβληματισμούς το IASB ανέπτυξε μια τροποποίηση σε βραχεία βάση για να επιτρέψει στις οικονομικές μονάδες να επωφεληθούν της βελτίωσης στις οικονομικές αναφορές για το 2005.

Παρουσιάζοντας την τροποποίηση, ο Σερ David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε:

Αυτό το έγγραφο είναι  ένα καλό παράδειγμα της γρήγορης ανταπόκρισης του Συμβουλίου στην αντιμετώπιση ενός πρακτικού προβλήματος εφαρμογής το οποίο αναγνωρίστηκε από τις θυγατρικές. Πιστεύουμε ότι αυτή η τροποποίηση θα ωφελήσει τις πολυάριθμες εταιρίες σε όλο τον κόσμο που επενδύουν σε δραστηριότητες έξω από τη δική τους δικαιοδοσία.

Πηγή iasb.orgΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης