Από 1.7.2023 η πρόσβαση του κοινού στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Οικονομικές Ειδήσεις

15 Φεβρουάριος 2023
Taxheaven.grΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 20931 ΕΞ 2023 με την οποία τροποποιείται το άρθρο 12 της ΚΥΑ 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Άρθρο πρώτο

Την τροποποίηση του άρθρου 12 της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018», ως εξής:


«Άρθρο 12
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τα υπόχρεα πρόσωπα ορίζεται η 01.11.2022 και για το ευρύτερο κοινό η 01.07.2023. Η πρόσβαση της Αρχής, των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών και των αρμοδίων αρχών παραμένει σε ισχύ υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας».Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την ΚΥΑ 125209 ΕΞ 2022 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει