Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας προστίθεται η Ρωσία

Στις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας προστίθεται η Ρωσία
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Στον κατάλογο προστίθενται και οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, η Κόστα Ρίκα και οι Νήσοι Μάρσαλ


Η ΕΕ συνεχίζει να προωθεί τον θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό και να αντιμετωπίζει τις επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές. Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να προσθέσει τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, την Κόστα Ρίκα, τις Νήσους Μάρσαλ και τη Ρωσία στον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. Με αυτές τις προσθήκες, ο κατάλογος της ΕΕ αποτελείται πλέον από 16 δικαιοδοσίες:

- Αμερικάνικη Σαμόα
- Ανγκουίλα
- Μπαχάμες
- Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
- Κόστα Ρίκα
- Φίτζι
- Γκουάμ
- Νήσοι Μάρσαλ
- Παλάου
- Παναμάς
- Ρωσία
- Σαμόα
- Τρινιντάντ και Τομπάγκο
- Νήσοι Τερκς και Κάικος
- Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ
- Βανουάτου

Το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτές οι δικαιοδοσίες δεν είναι συνεργάσιμες σε φορολογικά θέματα και τις καλεί να βελτιώσουν το νομικό τους πλαίσιο προκειμένου να επιλύσουν τα ζητήματα που εντοπίστηκαν.

Elisabeth Svantesson, Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας
Σήμερα, αποφασίσαμε να προσθέσουμε τέσσερις δικαιοδοσίες στον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς: Βρετανικές Παρθένες Νήσους, Κόστα Ρίκα, Νήσοι Μάρσαλ και Ρωσία. Ζητάμε από όλες τις χώρες που αναφέρονται στον κατάλογο να βελτιώσουν το νομικό τους πλαίσιο και να εργαστούν για τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα φορολογίας. Ταυτόχρονα, συγχαίρω θερμά τη Βόρεια Μακεδονία, τα Μπαρμπάντος, την Τζαμάικα και την Ουρουγουάη, καθώς εκπλήρωσαν με επιτυχία τις δεσμεύσεις τους και θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από το έγγραφο της κατάστασης.

Λόγοι για την προσθήκη των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, της Κόστα Ρίκα, των Νήσων Μάρσαλ και της Ρωσίας

Αυτός ο αναθεωρημένος κατάλογος της ΕΕ με μη συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες (Παράρτημα I) περιλαμβάνει χώρες που είτε δεν έχουν συμμετάσχει σε εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ για τη φορολογική διακυβέρνηση ή δεν έχουν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους για την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη συμμόρφωση με ένα σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολογία και την εφαρμογή διεθνών προτύπων που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών.

Η ομάδα κώδικα δεοντολογίας, το όργανο του Συμβουλίου της ΕΕ που προετοιμάζει τις ενημερώσεις του καταλόγου, συνεργάζεται στενά με διεθνείς φορείς όπως το FHTP για την προώθηση της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Για τις Νήσους Μάρσαλ, υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτή η δικαιοδοσία που έχει μηδενικό ή μόνο ονομαστικό συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών προσελκύει κέρδη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα (κριτήριο 2.2 του καταλόγου της ΕΕ). Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι Νήσοι Μάρσαλ στερούνταν όσον αφορά την επιβολή των απαιτήσεων οικονομικών ουσιών. Τα νησιά Μάρσαλ έχουν καταχωρηθεί ήδη μία φορά, το 2018.

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνονται επαρκώς με το πρότυπο του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος (κριτήριο 1.2). Αυτή είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται αυτή η δικαιοδοσία.

Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του καταλόγου, η Κόστα Ρίκα περιλαμβάνεται επειδή δεν έχει εκπληρώσει τη δέσμευσή της να καταργήσει ή να τροποποιήσει τις επιζήμιες πτυχές του καθεστώτος εξαίρεσης του εισοδήματος από ξένη πηγή (κριτήριο 2.1).

Η Ρωσία περιλαμβάνεται στη λίστα αφού ο όμιλος κώδικα δεοντολογίας εξέτασε τη νέα νομοθεσία της Ρωσίας που εγκρίθηκε το 2022 με βάση τα κριτήρια χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης του κώδικα και διαπίστωσε ότι η Ρωσία δεν είχε εκπληρώσει τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει τις επιζήμιες πτυχές ενός ειδικού καθεστώτος για διεθνείς εταιρείες χαρτοφυλακίου (κριτήριο 2.1 ). Επιπλέον, ο διάλογος με τη Ρωσία για θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία σταμάτησε μετά τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Έγγραφο κατάστασης λειτουργίας (Παράρτημα II)


Εκτός από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών, το Συμβούλιο ενέκρινε το συνήθη έγγραφο κατάστασης (Παράρτημα II) που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία της ΕΕ με τους διεθνείς εταίρους της και τις δεσμεύσεις αυτών των χωρών να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία τους ώστε να τηρούν τη συμφωνημένη φορολογία πρότυπα καλής διακυβέρνησης. Σκοπός του είναι να αναγνωρίσει τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική εργασία στον τομέα της φορολογίας και να ενθαρρύνει τη θετική προσέγγιση που ακολουθούν οι συνεταιριστικές δικαιοδοσίες για την εφαρμογή των αρχών φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης.

Τα Μπαρμπάντος, η Τζαμάικα, η Βόρεια Μακεδονία και η Ουρουγουάη εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από το έγγραφο της κατάστασης λειτουργίας (Παράρτημα II).

Το Χονγκ Κονγκ και η Μαλαισία έλαβαν παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των καθεστώτων εξαίρεσης του εισοδήματος από ξένες πηγές όσον αφορά τα κέρδη κεφαλαίου.

Το Κατάρ έλαβε επίσης παράταση επειδή αντιμετώπισε περιορισμούς στη συνταγματική μεταρρύθμιση για να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμισή του εγκαίρως.

Το παράρτημα II περιλαμβάνει επίσης δύο νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου Φόρουμ: τόσο η Αρούμπα όσο και το Κουρασάο δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν τις αποφάσεις τους για το Παγκόσμιο Φόρουμ όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η Μπελίζ και το Ισραήλ ανέλαβαν επίσης αυτή τη δέσμευση, αλλά ήδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II για άλλα κριτήρια.

Η Αλβανία δεσμεύτηκε να τροποποιήσει ή να καταργήσει το δυνητικά επιβλαβές καθεστώς της.

Το υπόλοιπο παράρτημα II παραμένει αμετάβλητο.

Ιστορικό

Ο κατάλογος της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Αποτελεί μέρος της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολογία και στοχεύει να συμβάλει στις συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Οι δικαιοδοσίες αξιολογούνται με βάση ένα σύνολο κριτηρίων που ορίζονται από το Συμβούλιο. Αυτά τα κριτήρια καλύπτουν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολογία και την εφαρμογή διεθνών προτύπων που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών. Η εργασία στη λίστα είναι μια δυναμική διαδικασία. Από το 2020, το Συμβούλιο ενημερώνει τον κατάλογο δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη αναθεώρηση της λίστας έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2023.

Ο κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα I των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν επίσης ένα έγγραφο κατάστασης (Παράρτημα II) που προσδιορίζει τις συνεταιριστικές δικαιοδοσίες που έχουν κάνει περαιτέρω βελτιώσεις στις φορολογικές τους πολιτικές ή τη σχετική συνεργασία.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου προετοιμάζονται από την ομάδα κώδικα δεοντολογίας του Συμβουλίου, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση των φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς
Κατάλογος της ΕΕ με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες (πληροφορίες ιστορικού)
Ομάδα Κώδικα Δεοντολογίας (Φορολογία Επιχειρήσεων)Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης