Αποτελέσματα live αναζήτησης

Elevate Greece: Δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν

10 Φεβρουάριου 2023 Σχόλια
Elevate Greece: Δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν
  • 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β’ Κύκλος)»

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)» σχετικά με την επέκταση του δικαιώματος υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης και στις δυνητικώς ωφελούμενες επιχειρήσεις, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και απορρίφθηκε από τη ΓΓΕΚ, μετά την ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης. Για τις επιχειρήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης, στο διάστημα από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00.

Δείτε την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης