Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α.: Αναστολή αναγκαστικών μέτρων

27 Αύγουστος 2010
  • Tην αναστολή των πλειστηριασμών και της εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων, έως τις 15 Οκτωβρίου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στη ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκούς όρους, ανακοίνωσε χθες η διοίκηση του ΙΚΑ.
Tην αναστολή των πλειστηριασμών και της εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων, έως τις 15 Οκτωβρίου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στη ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκούς όρους, ανακοίνωσε χθες η διοίκηση του ΙΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι μετά τις 15 Οκτωβρίου θα επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε όσους συνεχίσουν να οφείλουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 περί ενιαίου συστήματος ρύθμισης οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ρύθμισης των νέων διατάξεων, υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης, αναστέλλονται όλες οι ενέργειες εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση των οφειλών, με ευνοϊκό τρόπο.

Πιο αναλυτικά, η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων αφορά:

• Ανάκληση παραγγελιών κατασχέσεων, κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους δικαστικούς επιμελητές.

• Αναστολή εκτέλεσης όλων των περιλήψεων εγγραφών υποθηκών.

• Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων «εις χείρας τρίτων».

• Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμών.

Ωστόσο, σε όσες περιπτώσεις έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατάσχεσης «εις χείρας τρίτου» και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις αναστολής, οι αποφάσεις εκτελούνται.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την επιτελική σύσκεψη της ηγεσίας του Yπουργείου Εργασίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα παρουσία του υπουργού, των υφυπουργών, των διοικητών των ασφαλιστικών ταμείων και των προέδρων των Οργανισμών.

«Θεωρούμε ότι η μη λήψη αναγκαστικών μέτρων στους εργοδότες, που οφείλουν και επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους, επιβάλλεται και από τη γενικότερη οικονομική δυσχέρεια, στην οποία έχουν περιέλθει αρκετοί εργοδότες, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να συμβάλουμε στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας (15/10/2010), κάνουμε γνωστό ότι θα ενεργοποιηθούν και θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Ιδρύματος» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο διοικητής του Οργανισμού Ροβέρτος Σπυρόπουλος απευθυνόμενος στα διευθυντικά και υπηρεσιακά στελέχη του Ιδρύματος και προς το σύνολο του διοικητικού, υγειονομικού και ιατρικού προσωπικού, δήλωσε ότι: «Τα εκατομμύρια των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσδοκούν από τη νέα διοίκηση να ταυτίσει το έργο της με την καθολική τους απαίτηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας δημιουργικής πορείας, που θα υπερβαίνει υφιστάμενα προβλήματα και δυσλειτουργίες και θα οδηγήσει στην οργανωτική, λειτουργική και οικονομική αναμόρφωση και ισχυροποίηση του Ιδρύματος». Oπως επισήμανε ο Ρ. Σπυρόπουλος, τα κύρια θέματα, που θα τεθούν σε όλες τις διαδικασίες επικοινωνίας και διαλόγου, θα επικεντρώνονται, κατά προτεραιότητα, στα παρακάτω:

• Οργανωτική και λειτουργική αναμόρφωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την αποφασιστική προώθηση αποκέντρωσης λειτουργιών του Ιδρύματος σε περιφερειακό επίπεδο.

• Ολοκλήρωση και επέκταση των υφιστάμενων διαδικασιών και των μηχανογραφικών υποδομών, ως το βασικότερο εργαλείο εποπτείας και ελέγχου, του συνόλου των λειτουργιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διευκόλυνσης του συνόλου των συναλλαγών με τους ασφαλισμένους.

• Δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, με στόχο την αύξηση των εσόδων σε ποσοστό 5%, σε ετήσια βάση.

• Εξορθολογισμός του συνόλου των οικονομικών μας λειτουργιών.

• Άμεση δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Συντάξεων.

• Καθολική εποπτεία των δαπανών ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με πλήρη ένταξη στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης των συνταγών και του μηχανογραφικού ελέγχου του συνόλου των δαπανών υγείας, το ταχύτερο δυνατό.

• Δημιουργία κοινοπρακτικής δομής με τον ΟΓΑ-ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ, για κοινές δράσεις προμηθειών και ελέγχου των ιατροφαρμακευτικών δαπανών και του κόστους περίθαλψης.

• Δυνατότητα επέκτασης στα ΚΕΠ των εργασιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με στόχο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

• Αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη βάση τον τελευταίο νόμο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

• Μεταστέγαση όλων των κεντρικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ενιαίο κτίριο.

• Βελτίωση των συνθηκών και των χώρων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Ενδυνάμωση της υπεύθυνης διαβούλευσης με το σύνολο των υπηρεσιακών στελεχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά και τους απλούς εργαζόμενους, με στόχο την εμπέδωση της συνεργασίας και της συνευθύνης για την επίτευξη του στόχου της αναγέννησης του μεγαλύτερου δημόσιου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας.


Πηγή: www.express.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης