Πλήρης οδηγός αδειών εργαζομένων - Προσοχή έως 10.2.2023 η πρώτη υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Επισημάνσεις

7 Φεβρουάριος 2023
Taxheaven.gr


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Για όσους ασχολούνται με τα εργασιακά ζητήματα και τη μισθοδοσία του προσωπικού, τα θέματα που αφορούν στην κανονική άδεια των εργαζομένων, καθώς και στις λοιπές άδειες, αποτελούν θα λέγαμε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Στη σχετική ανάλυση της επιστημονικής ομάδας του κόμβου γίνεται μια καταγραφή των αδειών μαζί με επιμέρους ανάλυση ανά περίπτωση για τα ισχύοντα, ενώ παρατίθεται και δικαστηριακή νομολογία. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται και χρηστικοί πίνακες ώστε να βοηθηθούν οι αναγνώστες.

Δείτε εδώ τον πλήρη οδηγό αδειών στο αρχείο του κόμβου

Αξίζει να σημειωθεί πως αναφορικά με τις άδειες υπάρχουν και οι σχετικές υποχρεώσεις των εργοδοτών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, αφού από 12.1.2023, μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν τις άδειες για τους εργαζομένους τους, απογραφικά και έως τη λήξη του πρώτου δεκαημέρου του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τους.
Βάσει της ανακοίνωσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, η δήλωση θα είναι δυνατή από την πρώτη ημέρα χορήγησης της άδειας έως και τη δέκατη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα (σ.σ. οι δηλώσεις θα αφορούν άδειες που χορηγήθηκαν από τον μήνα Ιανουάριο του 2023 και μετέπειτα).
Συνεπώς για τις άδειες του Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής των αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023.

Να θυμίσουμε στο σημείο πως η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με σχετικό αίτημά της (δείτε εδώ) έχει ζητήσει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για τις 10.4.2023 (αντί για τις 10.2.2023 που ισχύει σήμερα)