Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα μέτρα 4 μεγάλων ταμείων για έσοδα και δαπάνες.

25 Αύγουστος 2010
  • Με ενιαίους ελέγχους στις πληρωμές συντάξεων και στον κλάδο υγείας καθώς και με την ένταση των μέτρων για την είσπραξη των ανείσπρακτων οφειλών θα επιχειρήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία να «καλύψουν» τα ελλείμματά τους και να μην θέσουν σε κίνδυνο (ζητώντας πρόσθετες κρατικές επιχορηγήσεις) την τήρηση του Μνημονίου.
Με ενιαίους ελέγχους στις πληρωμές συντάξεων και στον κλάδο υγείας καθώς και με την ένταση των μέτρων για την είσπραξη των ανείσπρακτων οφειλών θα επιχειρήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία να «καλύψουν» τα ελλείμματά τους και να μην θέσουν σε κίνδυνο (ζητώντας πρόσθετες κρατικές επιχορηγήσεις) την τήρηση του Μνημονίου.

Αποφάσεις

Τη σύμπραξη αυτή, στο «μέτωπο» των πληρωμών, των δαπανών και της αποκατάστασης της ροής των εσόδων, αποφάσισαν χθες υπό τις οδηγίες του υπουργού Α. Λοβέρδου οι διοικητές των 4 μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου). Σε σύσκεψη που έγινε χθες με πρωτοβουλία του διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρόπουλου και τη συμμετοχή των διοικητών του ΟΑΕΕ Γερ. Βουδούρη, του ΟΓΑ Παν. Πέτρουλα και του ΟΠΑΔ Κυρ. Σουλιώτη αποφασίστηκαν:

1. Η εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την πληρωμή συντάξεων, από την 1η Ιανουαρίου 2011, ύστερα από την απογραφή του συνόλου των δικαιούχων σύνταξης που θα έχει ολοκληρωθεί έως τότε. Με την απογραφή επιδιώκεται να εντοπιστούν όσοι εισπράττουν συντάξεις συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει καθώς και διπλοσυνταξιούχοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τη δεύτερη σύνταξη.

2. Η δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας που θα εκπονήσουν σχέδιο ενεργειών εφαρμογής ενιαίων δράσεων ελέγχου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από την 1/1/2011 καθώς και των δαπανών υγείας (σύμπραξη στην αγορά υπηρεσιών, στον καθορισμό τιμών και συμβάσεων).

3. Η ανάπτυξη κοινών δράσεων για την προώθηση της ρύθμισης των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών (συνολικού ύψους 15 δισ. ευρώ) που θα ισχύσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2010. Μετά τη λήξη της προθεσμίας τα Ταμεία θα συνεργαστούν σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών και θα λάβουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων.

Τα τρία μέτρα:

- Απογραφή των συνταξιούχων (κατά τα πρότυπα των δημοσίων υπαλλήλων) έως το τέλος του 2010
- Ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τα μέσα Οκτωβρίου στον ΟΑΕΕ και από την 1/1/2011 σε όλα τα ταμεία στο πλαίσιο ελέγχου των δαπανών Υγείας
- Κοινή δράση για την είσπραξη των οφειλών μετά τις 15 Οκτωβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση των χρεών.


Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης