Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε9: Υποβολή δηλώσεων 2024 (μεταβολές από 1.1.2023)

Ε9: Υποβολή δηλώσεων 2024 (μεταβολές από 1.1.2023)


Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η υποβολή δηλώσεων Ε9 για τις μεταβολές από την 1.1.2023.

Μέσω της υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

- Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης
- Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα:

- Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.
- Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης