Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος 555 εκατ. για το μήνα Νοέμβριο 2022

Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος 555 εκατ. για το μήνα Νοέμβριο 2022
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2022


ΑΑΔΕ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2022 για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις: 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

ΜΤΒΛ

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

113.385.428.505

113.163.394.505

0,20%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

26.269.607.151

26.261.019.253

0,03%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

87.115.821.353

86.902.375.253

0,25%

Πλήθος οφειλετών

4.094.981

4.176.249

-1,95%

 

Την αντίστοιχη περίοδο το 2021 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.138.953  αυξημένο κατά 1,1 % σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022.

 

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

282.331.673

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

263.827.917

ΜΑΡΤΙΟΣ

271.780.105

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

220.442.514

ΜΑΪΟΣ

225.395.645

ΙΟΥΝΙΟΣ

224.615.345

ΙΟΥΛΙΟΣ

209.897.409

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

175.221.409

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

182.134.888

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

176.072.957

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

191.560.145

11ΜΗΝΟ

2.423.280.008

 

 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2022

2022/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

242.516.019

282.331.673

16,42%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

197.311.010

263.827.917

33,71%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

183.569.065

186.095.014

271.780.105

46,04%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

146.570.566

187.351.198

220.442.514

17,66%

ΜΑΪΟΣ

261.073.964

244.263.816

164.927.674

187.368.260

225.395.645

20,30%

ΙΟΥΝΙΟΣ

242.199.885

219.496.360

205.991.062

208.855.544

224.615.345

7,55%

ΙΟΥΛΙΟΣ

248.152.712

239.888.433

238.782.140

198.739.717

209.897.409

5,61%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

182.430.799

159.804.219

197.028.361

164.116.122

175.221.409

6,77%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

172.807.572

225.137.578

183.715.951

174.782.479

182.134.888

4,21%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

167.832.032

224.601.082

160.727.689

176.188.868

176.072.957

-0,07%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

160.941.126

155.337.828

130.673.928

178.245.555

191.560.145

7,47%

11ΜΗΝΟ

2.730.419.959

2.633.800.187

2.295.408.558

2.101.569.786

2.423.280.008

15,31%


Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για τον μήνα αναφοράς (Νοέμβριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 555 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  776 εκ. € (μείωση κατά 28,5%).

Το 95,5 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:  

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

2.736.613

27.572.468

907,5%

Εισόδημα

172.167.717

176.675.957

2,6%

Φόροι στην Περιουσία

240.000.992

55.703.637

-76,8%

Πρόστιμα  Άμεσοι

17.840.773

12.669.772

-29,0%

Φ.Π.Α.

263.683.754

168.054.540

-36,3%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων

7.086.226

3.340.533

-52,9%

Δικαστικά έξοδα

9.792.853

6.076.802

-37,9%

Αχρεωστήτως Καταβληθέντα

2.725.093

1.746.370

-35,9%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

1.600.663

6.185.500

286,4%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

25.378.486

6.439.262

-74,6%

Δάνεια

5.791.507

51.944.676

796,9%

Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά

14.127.696

11.294.277

-20,1%

Καταλογισμοί

1.555.284

1.844.938

18,6%

ΣΥΝΟΛΟ

764.487.657

529.548.733

-30,7%


Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7,317 δις €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 5,647 δις € (αυξημένο κατά 29,6%).

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο 11μηνου συμπεριλαμβάνεται ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δις €  και ακραία τιμή συνολικού ποσού 150εκ. € στα πρόστιμα έμμεσων φόρων, η οποία ναι μεν διορθώθηκε, αλλά αφότου είχε γίνει ληξιπρόθεσμη.

2.  Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για τον μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 475 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 750 εκ. €  (μείωση   κατά 36,7%)

Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,702 δις €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 5,135 δις € (αυξημένο κατά 30,5%)

Και εδώ το ίδιο:

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο 11μηνου συμπεριλαμβάνεται ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δις € και ακραία τιμή συνολικού ποσού 150 εκ. € στα πρόστιμα έμμεσων φόρων, η οποία ναι μεν διορθώθηκε, αλλά αφότου είχε γίνει ληξιπρόθεσμη.
 
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Νοεμβρίου (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), αυτές το 2022 έφτασαν τα 220εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 295 εκ €  (μείωση κατά 25,5%).

To 93,1 % περίπου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

9.033.158

25.340.704

181%

Εισόδημα

89.436.552

84.799.769

-5%

Φόροι στην Περιουσία

69.613.915

29.640.128

-57%

ΦΠΑ

113.858.814

64.789.229

-43%

ΣΥΝΟΛΟ

281.942.439

204.569.830

-27%

 

Σε ό,τι αφορά το 11μηνο, οι εισπράξεις έφτασαν τα 2,202 δις € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 1,768 δις. € (αύξηση κατά 24,6%).
 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2022/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

334.892.778

350.033.149

4,5%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

392.099.598

449.849.880

14,7%

ΜΑΡΤΙΟΣ

458.085.538

412.552.761

284.163.496

350.572.787

478.129.209

36,4%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

528.510.780

367.932.556

226.124.044

299.378.691

377.095.826

26,0%

ΜΑΪΟΣ

410.760.698

353.972.485

239.408.565

315.814.377

399.866.652

26,6%

ΙΟΥΝΙΟΣ

394.631.112

363.383.493

279.050.480

342.437.303

391.438.816

14,3%

ΙΟΥΛΙΟΣ

405.839.583

432.322.900

355.334.408

324.301.548

422.235.040

30,2%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

418.236.648

395.472.071

300.499.032

296.595.563

376.884.092

27,1%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

420.777.064

476.793.696

393.192.369

392.335.667

521.043.353

32,8%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

513.335.826

571.697.751

363.034.734

395.262.675

492.425.267

24,6%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

476.767.634

502.973.798

378.561.289

475.979.952

417.213.559

-12,3%

11ΜΗΝΟ

4.984.359.183

4.761.535.378

3.706.105.716

3.919.670.939

4.676.214.843

19,3%

 

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης