Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΠΑ κατά την παραγωγή και πώληση βιβλίων

24 Ιανουάριου 2023 Σχόλια
ΦΠΑ κατά την παραγωγή και πώληση βιβλίωνΣε ερώτηση του βουλευτή Ιωάννη Καλλιάνου σχετικά με την καθιέρωση μηδενικού ΦΠΑ κατά την παραγωγή και πώληση βιβλίων, το Υπ. Οικονομικών απάντησε ότι παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων και στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και η Υπηρεσία της ΑΑΔΕ με έγγραφό της επισημαίνει τα ακόλουθα: Βάσει του Κεφαλαίου Α' «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6%, στα βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ4903), εκδόσεις αυτών, οπτικές ή ακουστικές, εγγεγραμμένες σε υλικό υπόθεμα των Δ.Κ. ΕΧ8523 και Δ.Κ. ΕΧ8543 και σε συσκευές της Δ.Κ. ΕΧ8519, στις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902), καθώς και στη μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (Δ.Κ. 4904). Για τα αγαθά του εν λόγου Κεφαλαίου, πέραν της γενικής περιγραφής αυτών, αναφέρεται και η δασμολογική κλάση στην οποία υπάγονται για λόγους πλήρους αποσαφήνισης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Κεφαλαίου Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., στο συντελεστή ΦΠΑ 6% υπάγονται οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις οπτικών και ακουστικών βιβλίων, εκτός από τις δημοσιεύσεις που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και τις δημοσιεύσεις που συνίστανται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο σε περιεχόμενο βίντεο ή ακουστικό μουσικό περιεχόμενο.

Σημειώνεται ότι, στην Οδηγία ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα, έχει καταργηθεί το άρθρο 121 αυτής, και πλέον δεν παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη τα οποία την 1.1.1993 θεωρούσαν τις εργασίες φασόν ως παράδοση αγαθού, να εφαρμόζουν στις πράξεις που συνιστούν εργασίες φασόν τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στο αγαθό που προέρχεται από την εκτέλεση της εργασίας φασόν. Ως εκ τούτου, παρόλο που σήμερα στα βιβλία των ΔΚ ΕΧ 4901 και ΕΧ 4903 εφαρμόζεται συντελεστής 6%, προκύπτει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ, ήτοι 6%, και στις εργασίες φασόν που αφορούν τα βιβλία. Συνεπώς οι εν λόγω εργασίες υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ 24%
Σε κάθε περίπτωση, ο ΦΠΑ είναι φόρος ουδέτερος για την επιχείρηση, η οποία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής, και δεν αποτελεί κόστος για αυτή.


Δείτε το έγγραφο στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης