Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επικαιροποιείται η ορολογία βασικών κωδίκων της ελληνικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία

Επικαιροποιείται η ορολογία βασικών κωδίκων της ελληνικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία


Τίθεται από σήμερα, 23.1.2023, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Επικαιροποίηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στον Αστικό Κώδικα, στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στον Ποινικό Κώδικα, στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στον Κώδικα Συμβολαιογράφων και στον ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν. 4074/2012), και λοιπές διατάξεις». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 6η.02.2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης