Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί για τις υπηρεσίες λογιστή το 4ο τρίμηνο του 2022

19 Ιανουάριου 2023 Σχόλια
Οι δημόσιοι διαγωνισμοί για τις υπηρεσίες λογιστή το 4ο τρίμηνο του 2022

www.promitheies.gr

Στο 4ο τρίμηνο του 2022 υπογράφηκαν περισσότερες από 690 συμβάσεις μεταξύ των αναδόχων και των δημόσιων φορέων για τις λογιστικές υπηρεσίες. Στην περιφέρεια της Αττικής δημοσιεύθηκε το 30,86% των συμβάσεων με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερα από 4.800.000€ και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το 13,18% με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερο από 1.100.000 €. Πιο αναλυτικά:

• Αττική: 30,86%
• Κεντρική Μακεδονία: 13,18%
• Κρήτη: 7,15%
• Δυτική Ελλάδα: 6,73%
• Πελοπόννησος: 6,31%
• Θεσσαλία: 5,89%
• Νότιο Αιγαίο: 5,33%
• Στερεά Ελλάδα: 4,63%
• Ήπειρος: 4,63%
• Δυτική Μακεδονία: 4,49%
• Ελλάδα: 4,07%
• Ιόνια Νησιά: 2,38%
• Ανατολική Μακεδονία, Θράκη: 2,24%
• Βόρειο Αιγαίο: 2,10%

Η διαδικασία της «Απευθείας ανάθεσης» επιλέχθηκε από τις περισσότερες αναθέτουσες αρχές με ποσοστό 91,58% ενώ ακολούθησε η «Ανοιχτή διαδικασία» με ποσοστό 4,77%.

Οι εταιρίες που μοιράστηκαν το προϋπολογισμό του τέταρτου τριμήνου του 2022 ήταν περισσότερες από 330 και το συνολικό ποσό των συμβάσεων ξεπέρασε τα 15.000.000€. Το 29% των δημοσιευμένων συμβάσεων αφορούσε ποσά τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 5.000 ευρώ. Το 25% αφορούσε ποσά από 5.000 έως 10.000 ευρώ, το 23% ποσά από 10.000 έως 20.000 ευρώ και το υπόλοιπο 23% μεγαλύτερα ποσά.

Το Promitheies.gr έχοντας υιοθετήσει τη νέα εταιρική ταυτότητα της Tender Service Group, δημιουργεί ένα περιβάλλον σύγχρονο, ψηφιακό και φιλικό προς το χρήστη. Με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών και προϊόντων, η εύρεση των κατάλληλων δημοσίων διαγωνισμών και η κατανόηση της αγοράς γίνεται ακόμη πιο εύκολη αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια εταιρία να είναι αυτή που θα κερδίσει τον επόμενο δημόσιο διαγωνισμό.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης