Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία του δημοσίου χρέους για το δεύτερο τρίμηνο του 2010

19 Αύγουστου 2010 Σχόλια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559

e-mail : [email protected]Αθήνα, 19 Αυγούστου 2010

Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία του δημοσίου χρέους για το δεύτερο τρίμηνο του 2010:

Η μεταβολή του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης για το δεύτερο τρίμηνο του 2010 ανήλθε στα 6,57 δισ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή κατά κύριο λόγο αντανακλά το ταμειακό έλλειμμα του 2ου τριμήνου του 2010 ύψους 5,69 δισ. ευρώ, ενώ η υπόλοιπη αύξηση οφείλεται σε παράγοντες όπως η αύξηση των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου και σε αναπροσαρμογές στην αποτίμηση τιμαριθμοποιημένου χρέους.

Συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2010 η αύξηση του χρέους της Κεντρικής κυβέρνησης ανέρχεται σε 18,43 δισ. ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση των διαθεσίμων κατά 6,36 δισ. γεγονός που υποδηλώνει ότι η πραγματική "αύξηση" ανέρχεται 12 δισ. ευρώ και ακολουθεί την αύξηση του ελλείμματος. Σημειώνεται πως για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009 η πραγματική αύξηση - συνυπολογίζοντας και την μεταβολή των διαθεσίμων - του χρέους της Κεντρικής κυβέρνησης ανήλθε σε 22,9 δισ. ευρώ.

Το παραπάνω υποδηλώνει με σαφήνεια ότι οι μεταβολές του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης εξελίσσονται μέσα στα καθορισμένα πλαίσια του προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής του οποίου ένας από τους βασικούς στόχους αποτελεί η συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του Δημόσιου Χρέους και η επαναφορά του σε βιώσιμη για την οικονομία τροχιά.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης