Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο σύστημα αξιολόγησης εταιρειών από τις τράπεζες

20 Δεκέμβριος 2005

Μηχανισμούς συνεχούς πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοληπτριών επιχειρήσεων στήνουν οι τράπεζες προκειμένου να αποφεύγουν την έκθεσή τους σε αυξανόμενους πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς.

Οι συγκροτούμενοι μηχανισμοί διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων θα είναι τελείως ανεξάρτητοι από τις διευθύνσεις πιστοδοτήσεων και θα έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στις τιμολογήσεις δανείων.

Επιπλέον οι προς πλήρη ανάπτυξη νέες διευθύνσεις risk management των τραπεζών υποχρεούνται να κάνουν βραχυχρόνιες προβλέψεις και =να κτυπούν συναγερμό- αμέσως μόλις δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις εμφανίζουν αυξανόμενους κινδύνους αθέτησης δανειακών συμβάσεων. 

Πηγή Κέρδος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης