Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κήρυξη υπό κτηματογράφηση και του υπόλοιπου της χώρας.

17 Αύγουστου 2010 Σχόλια
Κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση και οι υπόλοιπες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (ΦΕΚ Β 1077) και ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, αυτήν της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (15.07.2010).


Από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Κτηματολόγιο Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Χρόνοι υποβολής δήλωσης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας

Η απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Τ. Μπιρμπίλη, σύμφωνα με την οποία κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν δημιουργεί υποχρεώσεις στους πολίτες που έχουν ακίνητη περιουσία στις περιοχές αυτές στην παρούσα φάση.
Η κήρυξη υπό κτηματογράφηση είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και αποτελεί προϋπόθεση για να ξεκινήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού που θα αναδείξει τους αναδόχους της κτηματογράφησης. Οι μελέτες κτηματογράφησης θα υλοποιηθούν σταδιακά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα αφορά πλέον όλη την υπόλοιπη χώρα.  Αντίστοιχα, σταδιακά θα ανακοινώνονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής δήλωσης από τους πολίτες κατά περιοχές. Για την ενημέρωση των πολιτών θα προηγείται ενημερωτική καμπάνια στα ΜΜΕ.

Υποχρεώσεις επαγγελματιών

Στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση και έως την έναρξη της περιόδου υποβολής δηλώσεων κατά περιοχή, οι συναλλαγές εξακολουθούν να διενεργούνται σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα και δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον τρόπο σύνταξης των συμβολαίων. Συνεπώς, δεν δημιουργούνται πρόσθετες υποχρεώσεις για συμβολαιογράφους, μηχανικούς, δικηγόρους και υποθηκοφύλακες.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης