Αποτελέσματα live αναζήτησης

myDATA - Η απόφαση για την παράταση των αποκλίσεων 2021

31 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
myDATA - Η απόφαση για την παράταση των αποκλίσεων 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  Α.1187/29.12.2022 με την οποία τροποποιείται η Α.1038/14.3.2022 απόφαση «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η παράταση των αποκλίσεων myDATA 2021 δίνεται για την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου και τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το ημερολογιακό έτος 2021.

Το κείμενο της απόφασης  : 

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170)» (Β' 1475), ως ακολούθως:

1. Η προθεσμία διαβίβασης του ένατου εδαφίου της παρ. 1 ήτοι «31.12.2022» αντικαθίσταται από την «31.03.2023» και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: «Οι λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης, υποχρεούνται να διαβιβάσουν είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου εκδότη, περιπτώσεις αποκλίσεων στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα, έως την 31.03.2023.».


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την Α.1038/14.03.2022 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύειΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης