Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος ελέγχου για την δράση των επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών για όσους επενδυτές έχουν απόφαση υπαγωγής με ημερομηνία 16/4/2010.

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας.

Από 16/8/2010 μέχρι 16/9/2010 θα είναι εφικτή η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος ελέγχου για την δράση των επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών για όσους επενδυτές έχουν απόφαση υπαγωγής με ημερομηνία 16/4/2010.

Της υποχρέωσης υποβολής αιτήματος ελέγχου εξαιρούνται όσοι εγκεκριμένοι επενδυτές έχουν υποβάλει ένσταση. (λεπτομέρειες στο www.ependyseis.gr/sub/epag/docs.htm )

Προσοχή!!!! Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης ημερομηνίας χωρίς την υποβολή αιτήματος ελέγχου από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν δύναται να λάβει την εγκριθείσα επιχορήγηση.

Oι τεχνικές οδηγίες υποβολής αιτήματος ελέγχου στη δράση Ελ. Επαγγελματιών θα αναρτηθούν στο μενού Πληροφορίες της δράσης στο www.ependyseis.gr/mis και στο www.ependyseis.gr/sub/epag/odigies.htm

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης