Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δελτίο Τύπου 19.12.2005 Αποτελέσματα από την εκκαθάριση -16ης αποστολής- Φ.Ε. Φ.Π. 2005

19 Δεκέμβριου 2005 Σχόλια
Δελτίο Τύπου 19.12.2005  Αποτελέσματα από την εκκαθάριση -16ης αποστολής- Φ.Ε. Φ.Π. 2005
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (16ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2005...
 
 Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (16ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2005.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 16η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
  
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
17.925
25,37
452.255.179
55.149.184
14.026
78,25
Πιστωτικές
13.712
19,41
236.639.736
-10.004.941
10.850
79,13
Μηδενικές
39.012
55,22
138.369.437
0
34.241
87,77
ΣΥΝΟΛΟ
70.649
100,00
827.264.352
827.264.352
59.117
83,68

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 70.649 εκκαθαριστικά σημε.ιώματα τα 59.117 δηλαδή ποσοστό 83,68% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 76.907 δηλώσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν μέσω Δ.Ο.Υ.

 Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 16ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2005.
 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 16η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
  
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
1.524.879
28,09
35.260.256.628
3.007.986.580
1.341.154
87,95
Πιστωτικές
1.481.178
27,28
25.520.119.330
-794.765.023
1.330.220
89,81
Μηδενικές
2.423.273
44,63
14.439.128.967
0
2.188.350
90,31
ΣΥΝΟΛΟ
5.429.330
100,00
75.219.504.925
2.213.221.557
4.859.724
89,51
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 5.429.330 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 4.859.724 δηλαδή ποσοστό 89,51% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης