Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία για την επέκταση του δεύτερου πυλώνα του προγράμματος στήριξης της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος του ν. 3723/2008 κατά 25 δισ. ευρώ

6 Αύγουστου 2010 Σχόλια
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ανακοίνωση σχετικά με τροπολογία στο ν. 3723/2008:

Κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία για την επέκταση του δεύτερου πυλώνα του προγράμματος στήριξης της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος του ν. 3723/2008 κατά 25 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά σε εγγυήσεις που μπορούν να δοθούν προς τις ελληνικές τράπεζες - εφόσον αυτό χρειαστεί - προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η νομοθετική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, για επέκταση των εγγυήσεων, χωρίς να συνεπάγεται αυτόματα την παροχή εγγυήσεων στις τράπεζες. Αυτό γίνεται μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και με βάση τις ανάγκες ρευστότητας στα διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα.

Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματος πρακτικά είχε μείνει ανενεργός ως τα μέσα του 2010. Διευκρινίζεται ότι ο πυλώνας αυτός δεν αφορά στην άμεση οικονομική στήριξη προς τις τράπεζες, αλλά απαιτεί την έκδοση τίτλων από τις ίδιες και απευθείας δανεισμό τους από την ΕΚΤ. Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό δεν αποτελεί ούτε στήριξη της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ούτε σημαίνει έκδοση ομολόγων από την πλευρά των Ελληνικού Δημοσίου και κατά συνέπεια δεν έχει καμία επίπτωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος.

 Σε συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας στην οικονομία, η παροχή εγγυήσεων προς το χρηματοπιστωτικό τομέα αποτελεί αναγκαία κίνηση, για να μπορέσει να στηριχθεί και η πραγματική οικονομία. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι η ρευστότητα που θα αντληθεί από τις τράπεζες θα διοχετευθεί για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης