Αποτελέσματα live αναζήτησης

Iλυδα Πληροφορική: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Prosvasis

5 Αύγουστου 2010 Σχόλια
  • Το οριστικό συμφωνητικό για την εξαγορά ποσοστού 55% της Ανώνυμης Εταιρείας «Prosvasis ΑΕΒΕ Εκδόσεων και Προϊόντων Πληροφορικής» υπέγραψε η διοίκηση της εταιρείας Ιλυδα Πληροφορική ΑΕ, σε εκτέλεση του σχετικού προσυμφώνου και μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των αναγκαίων ελέγχων.
Iλυδα Πληροφορική: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Prosvasis.

Το οριστικό συμφωνητικό για την εξαγορά ποσοστού 55% της Ανώνυμης Εταιρείας «Prosvasis ΑΕΒΕ Εκδόσεων και Προϊόντων Πληροφορικής» υπέγραψε η διοίκηση της εταιρείας Ιλυδα Πληροφορική ΑΕ, σε εκτέλεση του σχετικού προσυμφώνου και μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των αναγκαίων ελέγχων.
 
Η εξαγορά του προαναφερθέντος ποσοστού έγινε έναντι τιμήματος  500.000 ευρώ σε μετρητά  και το υπόλοιπο με 812.000 μετοχές, οι οποίες και είχαν αξία 710.000 ευρώ.

 Οπως ενημερώνει η εισηγμένη, η Prosvasis είναι μια εταιρεία , που έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 2001 και δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας :

α) Ανάπτυξη και Διάθεση Εξειδικευμένου Λογισμικού για Λογιστές , Λογιστικά Γραφεία και οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων

β) Έκδοση του εβδομαδιαίου περιοδικού 'Λογιστική Prosvasis' που αναφέρεται σε Οικονομικά και Νομικά Θέματα που αφορούν κυρίως στους Οικονομολόγους και Λογιστές

γ) Έκδοση βιβλίων Λογιστικού, Φοροτεχνικού και Νομικού ενδιαφέροντος και

δ) Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Σεμινάρια επιμόρφωσης σε λογιστές-φοροτεχνικούς και οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων.

Απασχολεί 48 άτομα προσωπικό , έχει σχεδόν μηδενικό δανεισμό, ενώ το έτος 2009 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 2.693.8509,19 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στο ποσό των 56.671,89 ευρώ.

Οι πωλητές μέτοχοι κ.κ. Αλαφογιάννης Αθανάσιος, Ευαγγελόπουλος Ευθύμιος και Σάττας Γεώργιος, θα συνεχίσουν να παρέχουν τις προσωπικές τους υπηρεσίες στην Prosvasis AEBE.

Με τη συγκεκριμένη στρατηγική εξαγορά, η Ιλυδα στοχεύει αφενός μεν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των εσόδων της, και αφετέρου στην αξιοποίηση του συνόλου των συνεργειών από την συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης