Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ από την UNION

5 Αύγουστου 2010 Σχόλια
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ


Ημερομηνία  Διεξαγωγής :  Σάββατο  25 Σεπτεμβρίου  2010,
                                               στο Συνεδριακό  Κέντρο της ΕΕΔΕ
                                               Λεωφόρος  Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων - Αθήνα  
                                               από 10:00 έως 15:30.

Θέματα Σεμιναρίου:  Οι Αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις και  το
                                    Ασφαλιστικό Σύστημα σύμφωνα με το
                                    Ν. 3846 / 2010 ΦΕΚ 66/Α΄- 11/ 05 / 2010
                                    Μνημόνιο Ν. 3845 / 2010 & Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο.

Aναλυτικά:          
•        Αλλαγές  στις συμβάσεις Έργου & Υπηρεσιών. Πότε μετατρέπεται σε εξαρτημένη εργασία.
•        Νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
•    Θέματα μισθοδοσίας σε μερική και πλήρη απασχόληση. Υπερεργασία   Υπερωρία, νυκτερινά, Κυριακές, τήρηση βιβλίου υπερωριών, υπολογισμός αποδοχών και επιδομάτων σε ειδικές περιπτώσεις.
•    Οροι  αμοιβής και εργασίας των μερικώς απασχολουμένων, εκ περιτροπής απασχόληση (πότε επιβάλεται).
•        Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Εθνική, Κλαδικές, Ομοιοεπαγγελματική)  Έμμισθοι και Ημερομίσθιοι. Ημέρες Ασφάλισης.
•    Πραγματικός μισθός, νόμιμος μισθός, λοιπές αμοιβές.
•        Απασχόληση την έκτη ημέρα (τηλεργασία),  άδειες (κατάτμηση), απολύσεις, αποζημιώσεις, δανεισμός και θέση διαθεσιμότητας μισθωτών.
•        Αρμοδιότητες και κυρώσεις του Σ.ΕΠ.Ε,  νέος τρόπος υποβολής πινάκων προσωπικού.
•        Ασφάλιση ειδικών μορφών απασχόλησης (αμοιβή  και εισφορές περιστασιακά απασχολουμένων, εργόσημο).
•        Αποδοχές εργαζομένων και ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη μέσω τράπεζας.
•        Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ Εργατικής Εστίας.
•        Καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής από μικτά κλιμάκια (με εντολή, υπηρεσιακή αναφορά ή καταγγελία) και  αναγκαστική είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
     •       Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών.
•        Παροχή εργασίας μέσω εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών–Εργολάβων προς το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα και τήρηση βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού στον τόπο εργασίας.

Εισηγητής :  Λιάζοs Παλαιολόγος
                      Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός                     
                      Ειδικός σε Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα

Συμμετοχή : 60 ευρώ ανά άτομο.


Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Τηλεφωνικό κέντρο 210 - 6926910 (εσωτ. 4)
Fax: 2106915624
E-mail: [email protected]
κα Νικολοπούλου ή κα. Μπότση.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης