Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΔ 2023 - Οι περίοδοι υποβολής για το νέο έτος

5 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
ΑΠΔ 2023 - Οι περίοδοι υποβολής για το νέο έτος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Ο e-ΕΦΚΑ με το 572848/05-12-2022 έγγραφό του, κοινοποιεί τους Αναλυτικούς Πίνακες με τις περιόδους υποβολής Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων/Οικοδομοτεχνικών Έργων και Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2023.


Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28.7.2015 Γενικού Εγγράφου του τ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023
(εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)


ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2023

28/2/2023

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2023

31/3/2023

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2023

2/5/2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/5/2023

31/5/2023

ΜΑΙΟΣ

1/6/2023

30/6/2023

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2023

31/7/2023

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2023

31/8/2023

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/9/2023

2/10/2023

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/10/2023

31/10/2023

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2023

30/11/2023

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2023

2/1/2024

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2024

31/1/2024


ΠΙΝΑΚΑΣ Β'
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. Α' και Β' ΒΑΘΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023


ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2023

31/03/2023

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/4/2023

02/05/2023

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/5/2023

31/05/2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/6/2023

30/06/2023

ΜΑΙΟΣ

1/7/2023

31/07/2023

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/8/2023

31/08/2023

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/9/2023

02/10/2023

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/10/2023

31/10/2023

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/11/2023

30/11/2023

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/12/2023

02/01/2024

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2024

31/01/2024

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/2/2024

29/02/2024


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
:


Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. στο δικτυακό τόπο του. (www.efka.gov.gr).

Β. Η Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ υποβάλλεται από τους υπόχρεους Φορείς (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. (Εγκ. 10/2020 και Γ.Ε. 248964/8-10-2020 e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Γ. Επισημαίνεται ότι, Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε. κ.λπ. οι οποίοι για το προσωπικό που απασχολούν (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) υποβάλλουν Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων στις προθεσμίες που αναγράφονται στον Πίνακα Α', εφόσον απασχολούν παράλληλα και προσωπικό υπαγόμενο στην Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (π.χ. δημοσίους υπαλλήλους αποσπασμένους κλπ.), θα υποβάλλουν Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις ίδιες ημερομηνίες του Πίνακα Α'.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης