Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ myDATA - Εξαιρέσεις από τον ΦΠΑ

Επισημάνσεις

6 Δεκέμβριος 2022
Εξαιρέσεις από τον ΦΠΑ Taxheaven.gr


Του Λεωνίδα Κορρέ
Λογιστή - φοροτεχνικού Α' τάξης και φορολογικού συμβούλου με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς φορολογίας, ΦΠΑ και φορολογίας νομικών προσώπων

→ Η διαβίβαση ενός παραστατικού χωρίς ΦΠΑ στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myData προϋποθέτει την συμπλήρωση του πεδίου «Αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ»

→ Ο εκδότης του παραστατικού καλείται να επιλέξει την αίτια εξαίρεσης ΦΠΑ από ένα μενού το οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα του Κώδικα ΦΠΑ που προβλέπουν τις σχετικές εξαιρέσεις

→ Το παρόν πρακτικό βοήθημα επιχειρεί να παρουσιάσει συνοπτικά τι περιλαμβάνει το κάθε άρθρο προκειμένου να βοηθήσει του αναγνώστες κατά την έκδοση ενός παραστατικού να επιλέξουν ορθά την αιτία εξαίρεσης

Κατεβάστε από εδώ το βοήθημα