Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νομοσχέδιο για δικαιώματα μετόχων εταιριών με έδρα σε άλλη χώρα-μέλος

30 Ιούλιου 2010 Σχόλια
  • Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μετόχων εισηγμένων εταιριών στις γενικές συνελεύσεις, όταν οι μέτοχοι κατοικούν σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από αυτήν όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας θεσπίζει το υπουργείο Οικονομίας. Το σχετικό νομοσχέδιο που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2007/36 συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Νομοσχέδιο για δικαιώματα μετόχων εταιριών με έδρα σε άλλη χώρα-μέλος             

Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μετόχων εισηγμένων εταιριών στις γενικές συνελεύσεις, όταν οι μέτοχοι κατοικούν σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από αυτήν όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας θεσπίζει το υπουργείο Οικονομίας. Το σχετικό νομοσχέδιο που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2007/36 συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Προβλέπει μεταξύ άλλων δικαίωμα πληροφόρησης πριν τη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα ορισμού πληρεξουσίου - αντιπροσώπου, δικαίωμα προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων κ.λπ. για τους μετόχους, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, με αξιοποίηση και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας οι ρυθμίσεις που εισάγονται, θα βελτιστοποιήσουν την άσκηση των δικαιωμάτων των κατόχων μετοχών εισηγμένων εταιρειών με την άρση των εμποδίων που υφίστανται μέχρι στιγμής και, ως εκ τούτου, θα επιδράσουν θετικά στην εμπορευσιμότητα των μετοχών αυτών, καθιστώντας τις εταιρείες, οι οποίες διατηρούν τις μετοχές τους εισηγμένες στην Ελλάδα, περισσότερο ελκυστικές για τους επενδυτές, που διαμένουν στα κράτη-μέλη.
 
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης