Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ - Νέες ακυρώσεις προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας με αμελητέα ποσά προς απόδοση

2 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
ΔΕΔ - Νέες ακυρώσεις προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας με αμελητέα ποσά προς απόδοση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Με δύο ακόμη πρόσφατες αποφάσεις της η ΔΕΔ, διέγραψε πρόστιμο ύψους 250,00 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας

Η ΔΕΔ όπως και στις προηγούμενες αποφάσεις που είχε δημοσιεύσει ο κόμβος (δείτε εδώεδώ κι εδώ) διέγραψε το πρόστιμο των 250,00 ευρώ, επικαλούμενη τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 2859/2000, καθώς και ότι τα ποσά (σ.σ. 0,18 ευρώ και 4,32 ευρώ) υπολείπονται αισθητώς του προστίμου των 250 ευρώ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης.

Ειδικότερα:

Στην απόφαση ΔΕΔ Θ 1816/2022:

....

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις η προσφεύγουσα όφειλε να υποβάλει τη δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φορολογικής περιόδου 01.07.2018 -30.09.2018 έως 31/10/2018, ενώ αυτή υπέβαλε την υπ' αριθ........../2019 δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλος πλαστικής σακούλας, στις 21/01/2019, εκπρόθεσμα.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι στην κρινόμενη περίπτωση το προς απόδοση ποσό ανέρχεται μόλις σε 4,32 ευρώ (πρβλ. τη συναφή διάταξη του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 2859/2000, με την οποία ορίζεται ότι η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ, μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο και αν είναι αρνητική, μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34), εν προκειμένω το προς απόδοση ποσό των 4,32 € υπολείπεται αισθητώς του προστίμου των 250 ευρώ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και απόδοσης ενός τόσο αμελητέου ποσού φόρου.

Αποφασίζουμε την αποδοχή της...


Στην απόφαση ΔΕΔ Θ 1817/2022:

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις η προσφεύγουσα όφειλε να υποβάλει τη δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φορολογικής περιόδου 01.01.2018 -31.03.2018 έως 31/05/2018, ενώ αυτή υπέβαλε την υπ' αριθ.........../2018 δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλος πλαστικής σακούλας, στις 20/07/2018, εκπρόθεσμα.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι στην κρινόμενη περίπτωση το προς απόδοση ποσό ανέρχεται μόλις σε 0,18 ευρώ (πρβλ. τη συναφή διάταξη του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 2859/2000, με την οποία ορίζεται ότι η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ, μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο και αν είναι αρνητική, μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34), εν προκειμένω το προς απόδοση ποσό των 0,18 € υπολείπεται αισθητώς του προστίμου των 250 ευρώ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και απόδοσης ενός τόσο αμελητέου ποσού φόρου.

Αποφασίζουμε την αποδοχή της ....
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης