Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΛΤΕ με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία - Υποβολή αιτήσεων έως 9 Δεκεμβρίου

Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΛΤΕ με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία - Υποβολή αιτήσεων έως 9 Δεκεμβρίου

ΕΛΤΕ

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’ αρ. 229/23-11-2022 Συνεδρίασή του αποφάσισε τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΛΤΕ σύμφωνα την παρ. η) του αρ. 2 του ν. 3148/2003, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4170/2013 και ισχύει, με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία.

Η ΕΛΤΕ ως εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, η οποία είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, αναζητά υποψηφίους για τη νεοσύστατη Συμβουλευτική Επιτροπή με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία, από διάφορα επαγγελματικά υπόβαθρα για να υποστηρίξουν το έργο της.

Οι ενδιαφερόμενοι εμπειρογνώμονες καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022 στο email: [email protected] προσκομίζοντας το βιογραφικό τους σημείωμα και αναφέροντας στοιχεία επικοινωνίας.

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΛΤΕ παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 
Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης