Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή ΣΟΛΝΘ: Αναγκαία η παράταση έως 28/02/2023 του χρόνου ολοκλήρωσης της απογραφικής διαδικασίας

Επιστολή ΣΟΛΝΘ: Αναγκαία η παράταση έως 28/02/2023 του χρόνου ολοκλήρωσης της απογραφικής διαδικασίας

Ορφανίδου 1
2310-513875
[email protected]
www.solnth.gr


Θεσσαλονίκη, 28-11-2022

Προς
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κοινοποίηση
Την Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων
κα. Άννα Στρατινάκη

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν 4808/2021 καθιέρωσαν την χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης υποχρεώθηκαν οι όλες Τράπεζες και όσα Σούπερ Μάρκετ απασχολούσαν περισσότερους από 250 εργαζόμενους, να πραγματοποιήσουν την απογραφική διαδικασία της  ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας με έναρξη την 01-07-2022. Η απογραφική αυτή διαδικασία περατώθηκε σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Περαιτέρω σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις αποφασίσθηκε η επέκταση της παραπάνω απογραφικής διαδικασίας για το σύνολο των επιχειρήσεων-εργοδοτών και ορίσθηκε ως χρόνος πραγματοποιήσεως της το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022.

Θεωρούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε τόσο από τους συναδέλφους, όσο και από τις επιχειρήσεις πως το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών είναι ανεπαρκές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που αφορά το σύνολο της ιδιωτικής οικονομίας, όταν για ένα και μόνο τμήμα της απαιτήθηκε χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Με στόχο την εξυπηρέτηση των συναδέλφων, αλλά και των επιχειρήσεων εκτιμούμε πως είναι αναγκαία η παράταση , έως την 28/02/2023, του χρόνου ολοκλήρωσης της απογραφικής διαδικασίας προκειμένου να εκτονωθεί η υφιστάμενη πιεστική κατάσταση και να ενημερωθούν κατάλληλα (με την έκδοση διευκρινιστικών αποφάσεων) οι ενδιαφερόμενοι (συνάδελφοι και επιχειρήσεις).

Με εκτίμηση,     

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης