Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνονται μέχρι 31 Μαρτίου 2023 οι αιτήσεις ρύθμισης ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου

28 Νοέμβριου 2022 Σχόλια
Παρατείνονται μέχρι 31 Μαρτίου 2023 οι αιτήσεις ρύθμισης ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου


Με την απόφαση 111852 /24-11-2022, τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 4 «Διαδικασία υποβολής αίτησης από τη δικαιούχο-επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα» της 51245/2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)», ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλλονται έως 31/03/2023.»

Δείτε την απόφαση 111852/2022 στο αρχείο του κόμβου

και την κωδικοποιημένη 51245/01-06-2022Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης