Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας, επισημάνσεων και νομολογίας

2 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας, επισημάνσεων και νομολογίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

 

Σταχυολογούμε σήμερα ορισμένα από τα προσφάτως δημοσιευμένα άρθρα του κόμβου, επισημάνσεις, καθώς επίσης αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. και νομολογία του Σ.τ.Ε. (που αναρτήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα) προκειμένου να τα μελετήσουν οι συνάδελφοι που ενδεχομένως δεν μπόρεσαν να το πράξουν τις προηγούμενες ημέρες λόγω φόρτου εργασίας.

Σημαντικό: Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, από το έτος 2020 είχε προστεθεί μία πολύ χρήσιμη προσθήκη στις συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου. Πάνω δεξιά, δίπλα στο πράσινο ανθρωπάκι εμφανίζεται ένας αριθμός.
 Αυτός ο αριθμός αναφέρεται στο συνδρομητικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε καθημερινή βάση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία υπενθύμιση ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι το συνδρομητικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον κόμβο καθημερινά (άρθρα, επισημάνσεις, νόμους, νομολογία, κ.λπ.) και να μην λησμονούν να μελετούν όσα τους αφορούν. Καθώς οι συνδρομητές μας θα διαβάζουν τα εν λόγω άρθρα σήμερα (ή τις επόμενες ημέρες), αυτός ο αριθμός θα μειώνεται και αν ανοίξουν για παράδειγμα όλο το περιεχόμενο που ανήκει στις συνδρομητικές υπηρεσίες, στο τέλος ο μετρητής αυτός θα δείχνει «0». Με τον τρόπο αυτό ο κάθε συνδρομητής δεν θα χάνει ποτέ κάποιο νέο περιεχόμενο. Δείτε τη σχετική ανάρτηση του κόμβου.

Επισημάνσεις:

Εκμετάλλευση ακινήτων και θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής

Μέτρα δέουσας επιμέλειας (ΔΕΠ): Εκτίμηση κινδύνου - Σχολιασμός απόφασης ΔΕΕ C-562/20

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου και τεκμήρια

Επανεξέταση επιχειρηματικών δανείων και απόδοση τελών χαρτοσήμου έως την 31η.12.2022

Αγρότες έχοντες και επιχειρηματική δραστηριότητα - Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση

Προσοχή, θα γίνουν έλεγχοι για την τήρηση του ειδικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων στην έδρα των επιχειρήσεων

Η ειμαρμένη της επιμήκυνσης του χρόνου παραγραφής

Ασφάλιση ετερόρρυθμου εταίρου - Παρουσία στο χώρο εργασίας - Πότε υπάρχει εξαρτημένη εργασία

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2022

Αρθρογραφία:

Παραγραφή - Πλήρες εγχειρίδιο για την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Κόστος κτήσης, απομείωση, εύλογη αξία
 
Κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων για οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ
 
Η φορολογική αντιμετώπιση της οικονομικής ζημιάς που υφίσταται επιχείρηση λόγω κλοπής, ληστείας ή απάτης εις βάρος της από άγνωστους δράστες με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων - ΣΟΛ ΑΕ
 
Ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών (ύστερα από την τελευταία παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης υπαγωγής και γενικά την αναμενόμενη παράταση εφαρμογής του καθεστώτος έως 31.12.2024) - Σχετικές διαδικασίες

Νομολογία - Δ.Ε.Δ.:

ΔΕΔ Α 2965/2022 Συμπληρωματικά στοιχεία - Δεν αποτελούν συμπλρωματικά στοιχεία η έκθεση οικ. αστυνομίας και η ανώνυμη καταγγελία
 
ΔΕΔ Α 2987/2022 Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο που χορηγήθηκε με ιδιωτικά συμφωνητικά - Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία
 
ΣτΕ 2023/2021 «Νέο στοιχείο» θεωρείται η μεταγενέστερη του τακτικού ελέγχου απόδειξη εικονικότητας φορολογικού στοιχείου
 
ΔΕΔ 1714/2022 Μη τήρηση βιβλίου απογραφών - Μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος - Ανακριβή λήψη φορολογικών στοιχείων - Λογιστικές διαφορές
 
Άρειος Πάγος 855/2020 Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εργαζομένου να ζητήσει μισθούς υπερημερίας - Μόνη η μακρά διάρκεια του χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητούνται αποδοχές υπερημερίας, χωρίς παράλληλα να είναι δόλια και κακόβουλη η αποφυγή του εργαζομένου προς ανεύρεση εργασίας, δεν καθιστά την άσκηση της σχετικής αξίωσης καταχρηστική
 
ΔΕΔ 2899/2022 Πρόστιμο άρθρων 54Ε-54ΣΤ ν.4174/2013 για παραβίαση λογισμικού ΦΤΜ με απομείωση αξίας εκδοθέντων παραστατικών & μη διαφύλαξη των ηλεκτρονικών αρχείων ΦΤΜ
 
ΣτΕ 1504/2022 Προϋποθέσεις αναδρομικής διαγραφής από το μητρώο παραιτηθέντος Προέδρου ΔΣ
 
ΣτΕ 98/2022 Βάρος απόδειξης αμοιβαιότητας εφαρμογής όρων ΣΑΔΦ
 
ΣτΕ 2654/2021 Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ για μισθούς υπερημερίας εργαζομένου που του αναγνωρίστηκαν λόγω ακυρότητας της καταγγελίας της εργασιακής του σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη με δικαστική απόφαση
 
ΔΕΔ 1348/2022 Εισόδημα. Λογιστικές διαφορές. δαπάνη από οντότητα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 
ΣτΕ 965/2022 Η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ προϋποθέτει την καταχώριση των δαπανών απόκτησης επιστρεφομένων ειδών συσκευασίας και του ΦΠΑ επ’ αυτών στα βιβλία
 
ΔΕΔ 2075/2022 Λογιστικές διαφορές - Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Μη διαφύλαξη στοιχείων
 
ΔΕΔ 2724/2022 Πρόστιμο άρθρου 54Ε ΚΦΔ λόγω μη προσκόμισης τηρηθέντων λογιστικών αρχείων (μη επίδειξη βιβλίων)
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης