Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΕΕ - Ανακοίνωση για την παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών-φοροτεχνικών 2023

ΟΕΕ - Ανακοίνωση για την παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών-φοροτεχνικών 2023
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

https://oe-e.gr/


Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού προβλέπεται ότι:
«Ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών – φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ».

Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές – φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών – φοροτεχνικών έτους 2023, είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2023 (LIVE STREAMING)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΑ - ΩΡΑ
Φορολογία Κατοχής Ακινήτων Άννα Αδαμ -Κόλλια,
Προϊσταμένη Α' Τμήματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου ΔΕΦΚ της ΑΑΔΕ
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
17:00'- 22:00'
Ηλεκτρονικά Βιβλία Αντώνης Ντίνος
Προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού Διεύθυνσης Ελέγχων ΑΑΔΕ

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
Τρίτη και Τετάρτη 20 και 21 Δεκεμβρίου 2022
17:00 '- 22:00
Ελληνική Λογιστικά Πρότυπα Ευθύμιος Αναγνώστου
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής - Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό του Ι.Ε.Σ.Ο.Λ. - Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ
Ιανουάριος 2023
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Φορολογικό μέρος
Αντώνης Νασόπουλος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης
Εισηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΚΠΑ και ΙΕΣΟΕΛ
Ιανουάριος 2023
Τρόποι ρύθμισης οφειλών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα: Οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Σουζάνα Κλημεντίδη,
Δικηγόρος
Φεβρουάριος 2023
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Ο εισηγητής θα ανακοινωθεί εγκαίρως Φεβρουάριος 2023
Θέματα ΓΕΜΗ Γεράσιμος Γεωργόπουλος
Προϊστάμενος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
Μάρτιος 2023
Φορολογικές Διαδικασίες - Φορολογικό Ποινολόγιο Ηλίας Αργυρός,
τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών
Μάρτιος 2023
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ν. 4557/2018 Σοφία Κάρμα
Αν. Προϊσταμένη Ι' Τμήματος Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ελέγχων της ΑΑΔΕ
Μάρτιος 2023
Ασφαλιστικά Θέματα Ελένη Ράπτη,
Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ελένη Βρέκου
Προϊσταμένη Τμήματος Σύνταξης Γήρατος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Απρίλιος 2023
Εργασιακά θέματα Εμμανουήλ Μυλωνάς,
Προϊστάμενος Τμήματος Χρονικών Ορίων Εργασίας της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αλεξάνδρα Mπρούμου
Προϊσταμένη Τμήματος - Ειδική Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Απρίλιος 2023
Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Ιωάννα Τσιντή, Μαρία Στυμφαλιάδου και Βασιλική Κολοβού,
μόνιμες Εκπαιδεύτριες στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ.
Μάιος 2023
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ο εισηγητής θα ανακοινωθεί εγκαίρως Μάιος 2023
Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί Φόροι σε Νομικά Πρόσωπα Ματθαίος Χαπίδης
Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ
Μάιος 2023ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α' και Β' τάξης (μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή εταίροι), προκειμένου να υποβάλουν την ΥΔ, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αναγκαία εκπαίδευση, που σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 παρέχει το ΟΕΕ.

Προϋποθέσεις για την παρακολούθηση είναι:

✔να έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ,
✔να έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,
✔όσοι είναι παράλληλα και μέλη του ΟΕΕ, θα πρέπει να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Την αναγκαία εκπαίδευση δικαιούνται να παρακολουθήσουν:


✔ οι λογιστές – φοροτεχνικοί μη μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,
✔ οι λογιστές – φοροτεχνικοί και μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος,
✔ τα μέλη του ΟΕΕ (μη λογιστές – φοροτεχνικοί) εφόσον έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, για το έτος 2023, είναι 50 ευρώ.

Για τη συμμετοχή στην αναγκαία εκπαίδευση προαπαιτείται η καταβολή του ανωτέρω ποσού, μέσω της σχετικής ταυτότητας πληρωμής.

Το προαναφερθέν ποσό αφορά στην παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εντάσσονται στην ετήσια αναγκαία εκπαίδευση των λογιστών – φοροτεχνικών και καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους λογιστές – φοροτεχνικούς ή από τα μέλη του ΟΕΕ εφάπαξ σε ετήσια βάση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Οι δικαιούχοι λογιστές – φοροτεχνικοί μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:


✔ Με τη διαδικασία του Live Streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ.
✔ Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ. Το βιντεοσκοπημένο υλικό παραμένει αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.

Εκτός από το βιντεοσκοπημένο υλικό θα αναρτηθούν οι σημειώσεις και οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν στους εισηγητές, κατά τη διάρκεια του Live Streaming, με τις απαντήσεις τους.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης