Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών προς το Ι.Κ.Α.

  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Π.Ο.Λ.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Π.Ο.Λ.)

Κάνιγγος 27, τηλ. 38 10 081- 38 02 923 - ΦΑΞ 38 01 227 -  ΑΘΗΝΑ.
E-mail [email protected] Web Site www.pol.org.gr

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010

Προς την Διοίκηση του Ι.Κ.Α.

Αγ. Κωνσταντίνου 8 ΑΘΗΝΑ.

ΘΕΜΑ: Παράταση Α.Π.Δ. Ι.Κ.Α.


Κύριοι,

Ήδη όπως μας πληροφορούν συνάδελφοί μας, για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους (π.χ. αυξημένος φόρτος εργασίας το διάστημα αυτό, θερινές διακοπές, αλλά και μπέρδεμα ημερομηνιών υποβολής), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα και καλούνται σήμερα να καταβάλλουν υψηλά πρόστιμα και κάποιοι κινδυνεύουν να χάσουν και τη δουλειά τους.

Κύριοι,

Επειδή όπως μας πληροφόρησαν συνάδελφοί μας, θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν υψηλά πρόστιμα και κάποιοι κινδυνεύουν να χάσουν και τη δουλειά τους

Επειδή με την υποβολή των ΑΠΔ σύμφωνα με τα πριν την 19/26.2.2010 εγκύκλιό σας ισχύοντα, δεν προκύπτει βλάβη για το Ι.Κ.Α.

Επειδή σε κάποιους συναδέλφους και επιχειρήσεις δημιουργείται τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είναι αξεπέραστο,

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και την εδραίωση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Ι.Κ.Α. τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες, ζητάμε να παρατείνετε την ημερομηνία υποβολής των ΑΠΔ που λήγουν ή έληξαν τον Ιούλιο, μέχρι τις 6 Αυγούστου 2010.
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                                                    
Ε. Ζαμπέτα                                                                                        

Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Ζαμπουλάκης


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης