Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως θα γίνει ο υπολογισμός της αύξησης των συντάξεων από 1.1.2023

16 Νοέμβριου 2022 Σχόλια
Πως θα γίνει ο υπολογισμός της αύξησης των συντάξεων από 1.1.2023

Με το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 18, διευκρινίζεται η διαδικασία περί αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) και το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 18 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού της αναπροσαρμογής των συντάξεων, προκειμένου αυτός να γίνεται με βάση σταθερά και ευχερώς επαληθεύσιμα στοιχεία κατ' έτος. Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή η αύξηση του τιμαρίθμου και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος εντός του έτους, περιλαμβάνονται ως εκτίμηση στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του επομένου έτους (μαζί με τις προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών αυτών για το επόμενο έτος) και οριστικοποιούνται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή εντός του επομένου έτους, κατά κανόνα μέχρι τον Οκτώβριο. Η διαφορά μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και των οριστικών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης αναπροσαρμογής του επόμενου έτους και αποδίδεται ως εξής: εάν ο μέσος όρος του πληθωρισμού και της αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, όπως προκύπτουν από τα οριστικά στοιχεία, υπερβαίνουν το ποσοστό που προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τότε στην απόφαση του επόμενου έτους η διαφορά αυτή συνυπολογίζεται και η αύξηση τα συμπεριλαμβάνει. Αντιστρόφως, εάν ο μέσος όρος που προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία είναι μικρότερος από αυτόν που είχε ληφθεί υπόψη για την έκδοση της απόφασης, τότε στο αμέσως επόμενο έτος μειώνεται αντιστοίχως το ποσοστό της αναπροσαρμογής. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, για την πιο έγκυρη πρόβλεψη και την καθιέρωση σταθερής βάσης για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθώς και για τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο θεσμικά όσο και επιχειρησιακά, ως προς την καταβολή των ορθώς υπολογισμένων συντάξεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


Άρθρο 18
Διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος


Η κοινή απόφαση της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί του καθορισμού με κοινή υπουργική απόφαση του συνολικού ποσού της σύνταξης που αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ' έτος, εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Διαφορές μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των αντίστοιχων στοιχείων που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση του πρώτου εδαφίου που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Δείτε επίσης :

Επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ: Μέσα στον Νοέμβριο η χορήγηση - Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών με το νέο νομοσχέδιο

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Ετήσιες Μονάδες Εργασίας και προδήλωση ωραρίου απασχόλησης ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών - Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις

Μη αναζήτηση προνοιακών αναπηρικών παροχών - Συμψηφισμός, παραγραφή και ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον ΟΠΕΚΑ

Άδεια μητρότητας: Αυξάνεται στους 9 μήνες - Επέκταση της παροχής στην υιοθεσία

Παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ - Οι διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή

Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023 - Η διάταξη του νέου νομοσχεδίουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης