Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επιλεξιμότητας δαπανών

11 Νοέμβριου 2022 Σχόλια
Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επιλεξιμότητας δαπανών

ΕΠΑνΕΚ

11/11/2022 - 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»


Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίησης της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιλέξιμότητας δαπανών στους εννέα (9) μήνες, από τους έξι (6) μήνες όπως ίσχυε, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Δείτε την 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης από το αρχείο του κόμβου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης