Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νομοσχέδιο για αναμόρφωση και περιορισμό των νόμων .

  • Δημιουργούνται δύο νέες επιτροπές «υψηλού κύρους»- Περιορίζονται οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των υπουργείων
Νομοσχέδιο για αναμόρφωση και περιορισμό των νόμων .

Δημιουργούνται δύο νέες επιτροπές «υψηλού κύρους»- Περιορίζονται οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των υπουργείων

O περιορισμός της πολυνομίας, η κωδικοποίηση και η αναμόρφωση της νομοθεσίας προβλέπονται σε νομοσχέδιο το οποίο σήμερα αναμένεται να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή από τον υπουργό Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκη.

Δημιουργούνται δύο νέες επιτροπές «υψηλού κύρους», όπως χαρακτηρίζονται στο νομοσχέδιο, ενώ και οι δύο θα υπάγονται στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης:

Η Επιτροπή Αναμόρφωσης Δικαίου (ΕΑΔ) και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νομοθέτησης (ΚΕΚΗΝ). Στις επιτροπές αυτές θα συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των ΑΕΙ με συναφή εξειδίκευση και νομικοί εγνωσμένου κύρους. Στην ΚΕΚΗΝ θα προστεθούν για πρώτη φορά και επιστήμονες πληροφορικής, οι οποίοι θα συντονίζουν την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία κωδικοποίησης της ταξινόμησης και της καλής νομοθέτησης.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Αναμόρφωσης Δικαίου θα έχει ως έργο τη διατύπωση των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία προκρίνεται, κατά περίπτωσιν, η αναμόρφωση της νομοθεσίας, και την υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα νομικά πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση της νομοθεσίας. Επιπλέον θα έχει ως έργο τη σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση της νομοθεσίας στη χώρα και τις προοπτικές της. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του Διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου και θα επιδιώκει- όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο- τη συνεργασία και τη διατύπωση απόψεων εκ μέρους του νομικού κόσμου και άλλων τυχόν εμπειρογνωμόνων.

Η Επιτροπή Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νομοθέτησης θα έχει ως έργο τη διατύπωση των νομοτεχνικών κανόνων για τη σύνταξη κωδίκων, την εποπτεία, αξιολόγηση και έγκριση του έργου της κωδικοποίησης που πραγματοποιείται και τη σύνταξη δημόσιας έκθεσης για την πρόοδο των δράσεων κωδικοποίησης.

Επιπλέον προβλέπεται να υπάρξει προμήθεια ηλεκτρονικού λογισμικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διαρκούς κωδικοποίησης της νομοθεσίας και διασύνδεσης με τον Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας του υπουργείου Εσωτερικών.

Το νομοσχέδιο περιορίζει στην ουσία τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των υπουργείων, αφού, όπως σημειώνεται, «απαγορεύεται για το μέλλον η σύσταση νέων επιτροπών κωδικοποίησης στα υπουργεία και η αξιολόγηση από την ΚΕΚΗΝ του έργου των υπαρχουσών ανά αντικείμενο επιτροπών κωδικοποιήσεων εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του νόμου» . Προβλέπεται συγκεκριμένα η σύσταση σε κάθε υπουργείο μίας και μόνο διαρκούς νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που θα έχει την ευθύνη ώστε κάθε σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση να εντάσσεται συστηματικά στην ενοποιημένη ισχύουσα νομοθεσία και να κωδικοποιείται.

Πηγή Το ΒήμαΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης