Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα αναστολή κατεδαφίσεων κτισμάτων σε αιγιαλούς και παραλίες μέχρι 31-03-2023 με τροπολογία

2 Νοέμβριου 2022 Σχόλια
Νέα αναστολή κατεδαφίσεων κτισμάτων σε αιγιαλούς και παραλίες μέχρι 31-03-2023 με τροπολογία


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης ''Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος'' και διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» αναστέλλεται εκ νέου, μέχρι 31 Μαρτίου 2023 (έληξε την 31η.10.2022), η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για τις αναφερόμενες περιπτώσεις έργων που έχουν κατασκευαστεί σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, κ.λπ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στην παράταση, μέχρι την 31η.3.2023, της αναστολής εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που υφίστανται πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4782/2021 (9.3.2021) και έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών. Τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα που περιόρισαν τη δράση της διοίκησης κατέστησαν αδύνατη προσωρινά ή οδήγησαν στην καθυστέρηση της νομιμοποίησης των εν λόγω έργων, με αποτέλεσμα να επίκειται η εκτέλεση των πρωτοκόλλων αυτών στο άμεσο μέλλον, καθώς η αναστολή εκτέλεσης που είχε χορηγηθεί με το άρθρο 7 του ν. 4918/2022 έληξε στις 31.10.2022. Αναμένεται, άλλωστε, μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, η αναμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που θα επιλύσει το ζήτημα σε μακροπρόθεσμη βάση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


Άρθρο 1 της τροπολογίας
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής - Τροποποίηση άρθρου 247 ν. 4782/2021


Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α' 36) τροποποιείται ως προς την προθεσμία αναστολής της εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής και διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 247
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής
Αναστέλλεται μέχρι τις 31.3.2023 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.
»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης