ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - Αφορολόγητες επενδύσεις από το 2011

Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

19 Ιούλιος 2010
Θα δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής φόρου από το σύνολο των κερδών ως τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης που θα ελάμβανε η επένδυση αν εντασσόταν στο καθεστώς της απλής επιχορήγησης Taxheaven.gr

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αφορολόγητες επενδύσεις από το 2011

Θα δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής φόρου από το σύνολο των κερδών ως τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης που θα ελάμβανε η επένδυση αν εντασσόταν στο καθεστώς της απλής επιχορήγησης

Η κυβέρνηση επιστρατεύει όλα τα διαθέσιμα όπλα της προκειμένου να τραβήξει την πραγματική οικονομία από το τέλμα και την ύφεση. Την ερχόμενη εβδομάδα η υπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη θα θέσει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο αναπτυξιακό νόμο που θα προβλέπει κίνητρα μέσω ισχυρών φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων αρχικού κεφαλαίου για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και τη διάσωση μέσω σχεδίων αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών μονάδων και κλάδων ολόκληρων που έχουν πληγεί από την πρωτοφανή οικονομική κρίση.

Για να αντιμετωπιστεί η οικονομική στενότητα που πλήττει το Δημόσιο, ο νόμος θα προβλέπει να δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής φόρου από το σύνολο των πραγματοποιούμενων κερδών ως τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης που θα λάμβανε η επένδυση αν εντασσόταν στο καθεστώς της απλής επιχορήγησης.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ίδια είναι να ψηφιστεί ο νόμος και να εκδοθούν όλες οι αποφάσεις τους επόμενους μήνες και να προετοιμαστούν οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα πριμοδοτηθούν στα νέα τους σχέδια στις αρχές του 2011, που για την κυβέρνηση αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές θα επιτραπούν στον βαθμό που θα ευοδωθούν τα σχέδια για τη μείωση του ελλείμματος κατά 4 μονάδες του ΑΕΠ εφέτος, κάτι που διαφαίνεται από την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών το πρώτο εξάμηνο.

Βασικός στόχος των αλλαγών είναι η προώθηση νέων επενδύσεων και των εξαγωγών με την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας που πλήττονται με διαφορετική ένταση από περιοχή σε περιοχή. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στη Βόρεια Ελλάδα όπου τα κίνητρα θα είναι αυξημένα.

Τρόπος καταβολής των ενισχύσεων
Η καταβολή των ενισχύσεων πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις:

α) Προκαταβολή μέχρι 25% με την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου β) Καταβολή μέχρι 25% επιπλέον με την ολοκλήρωση του 50% της συνολικής επένδυσης γ) Καταβολή επιπλέον 40% (και ό,τι δεν έχει εισπραχθεί κατά τις πρώτες δύο φάσεις) μετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης του έργου και δ) το υπόλοιπο 10% καταβάλλεται μετά το πέρας της τριετίας από την ολοκλήρωση και εφόσον έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα. Πρόκειται για μία σημαντική τομή η οποία καθιστά τον νέο νόμο ενεργητικό και όχι παθητικό όπως ήταν ο προηγούμενος, καθώς θα παρακολουθείται η λειτουργία της ενισχυόμενης επιχείρησης και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διαδικασία προσκλήσεων θα διενεργείται δύο φορές ετησίως με τις αιτήσεις υπαγωγής να υποβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους. Για να διασφαλιστεί κατά την αξιολόγηση και να αποτραπούν τα «λαδώματα» ο νέος νόμος προβλέπει τον διαχωρισμό του μητρώου αξιολογητών και ελεγκτών και την τυχαία επιλογή ατόμων από το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών. Αν η απόκλιση των δύο βαθμών υπερβαίνει το 20% της συνολικής κλίμακας σε περισσότερα από τρία κριτήρια αξιολόγησης, τότε ανατίθεται η αξιολόγηση σε τρίτο αξιολογητή, ο οποίος ορίζει την τελική βαθμολογία. Στο μητρώο περιλαμβάνονται αξιολογητές τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και εξωτερικοί ή και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν σχεδόν όλοι οι κλάδοι, με εξαίρεση δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και δραστηριότητες που αφορούν την παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Ακόμη προβλέπεται η ένταξη επενδυτικών σχεδίων με ειδικό καθεστώς για:

α) Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης υφιστάμενων επιχειρήσεων β) Εκτακτες και στοχευμένες περιφερειακές και τομεακές ενισχύσεις γ) Ενισχύσεις προς νεοϊδρυθείσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «εντάσεως γνώσης» και καινοτομίας, καθώς και δ) ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια σε ζώνες καινοτομίας, επιχειρηματικά και τεχνολογικά πάρκα.

ΠΕΝΤΕ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
u Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το «Βήμα» οι μορφές ενίσχυσης που προβλέπονται από τον νέο αναπτυξιακό νόμο περιλαμβάνουν:

u Την επιχορήγηση κεφαλαίου u Την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης u Την επιχορήγηση χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου u Την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και κυρίως u το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά από το καθεστώς που ίσχυε ως σήμερα. Θα δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής φόρου από το σύνολο των πραγματοποιούμενων κερδών ως τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης που θα λάμβανε η επένδυση αν εντασσόταν στο καθεστώς της απλής επιχορήγησης.

Το Υπουργείο Οικονομίας στοχεύει με αυτήν την κίνηση σε διπλό όφελος- την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και την αποφυγή της άμεσης διάθεσης ρευστότητας από δημόσιους πόρους,οι οποίοι στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχουν περιοριστεί.

Πρόσθετοι πόροι στην περιφέρεια...
Για όλα τα επενδυτικά σχέδια τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013, αλλά θα δοθούν πρόσθετοι πόροι σε περιφέρειες ύψους 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον Νομό στον οποίο υλοποιείται. Για τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης χρησιμοποιείται ως βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε Νομού σε σχέση με το αντίστοιχο της χώρας, ενώ η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων.

Οι Νομοί οι οποίοι έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ πολύ υψηλότερο από τον εθνικό μέσον όρο ενισχύονται με ποσοστά 15%, 20% και 25% για μεγάλες, μεσαίες και μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 70% του μέσου όρου της χώρας ενισχύονται με ποσοστά 30%, 35% και 40% αντίστοιχα. Τέλος, οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 70% του μέσου όρου της χώρας, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, καθώς και οι παραμεθόριοι Νομοί της χώρας, ενισχύονται με ποσοστά 40%, 45% και 50% αντίστοιχα.

...Εγκρίσεις στη Θεσσαλονίκη
Τα επενδυτικά σχέδια ύψους μέχρι 3 εκατ. ευρώ υποβάλλονται, αξιολογούνται και ελέγχονται από τις διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών. Τα επενδυτικά σχέδια άνω του ύψους αυτού υποβάλλονται, αξιολογούνται και ελέγχονται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενώ τα επενδυτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας από την Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η επιλογή βάσει βαθμολογίας


Μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή νέων επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο είναι η εκπλήρωση των κριτηρίων φερεγγυότητας του φορέα και η συγκέντρωση βαθμολογίας ανώτερης από το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας.

Σύμφωνα με την πρόταση για επενδυτικούς φορείς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας και διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων η αξιολόγηση γίνεται:

Α) Σε ποσοστό 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας με βάση τη συμβολή της επένδυσης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ποιότητας και της εξωστρέφειας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ, την εξαγωγική επίδοση της μονάδας και την υποκατάσταση εισαγωγών στον κλάδο, τη συμβολή στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τη συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στην επένδυση.

Β) Σε ποσοστό 30% επί του συνόλου της βαθμολογίας με βάση το κατά πόσον η προτεινόμενη επένδυση ενσωματώνει δράσεις που σχετίζονται με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Γ) Σε ποσοστό 20% επί του συνόλου της βαθμολογίας με βάση το κατά πόσον η προτεινόμενη επένδυση ενισχύει την απασχόληση και συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη, την εγκατάσταση σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή, και την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τα επενδυτικά σχέδια ταξινομούνται βάσει της τελικής βαθμολογίας και η τελική επιλογή γίνεται μεταξύ των προτάσεων με υψηλότερη βαθμολογία μέχρις εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Από την υποχρέωση ένταξης στον παραπάνω πίνακα εξαιρούνται εκείνα τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής.

Πηγή Το Βήμα