Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ από την Κομισιόν .

  • ΠΡΟΤΑΣΗ για παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που αφορά το έτος 2009 υιοθέτησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ από την Κομισιόν .            

 ΠΡΟΤΑΣΗ για παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που αφορά το έτος 2009 υιοθέτησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Κομισιόν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι λόγω της καθυστερημένης εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της νέας διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στους φορολογούμενους να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν επιστροφή ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προτείνει την εναρμόνιση ορισμένων χαρακτηριστικών των διαδικτυακών πυλών επιστροφής του ΦΠΑ, προκειμένου να τους καταστήσει περισσότερο λειτουργικούς και προσβάσιμους για τους φορολογούμενους. Σημειώνεται ότι η οδηγία για την επιστροφή του ΦΠΑ άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010 και προβλέπει την επιστροφή του ΦΠΑ για τις επιχειρηματικές δαπάνες που επωμίζονται άτομα που υπόκεινται στην επιβολή φόρου, σε κράτη-μέλη όπου δεν είναι εγκατεστημένα. Η οδηγία θεσπίζει ακόμη ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου οι πολίτες που υπόκεινται στην επιβολή φόρου υποβάλλουν την αίτησή τους για επιστροφή μέσω διαδικτυακής πύλης που δημιούργησαν τα κράτη-μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένα.


Τα κράτη-μέλη όφειλαν να καταστήσουν διαθέσιμη την εν λόγω διαδικτυακή πύλη το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2010. Ωστόσο, ορισμένα κράτη-μέλη καθυστέρησαν τη δημιουργία των εν λόγω διαδικτυακών πυλών, ενώ άλλα συνάντησαν σειρά τεχνικών προβλημάτων στην εγκατάσταση και λειτουργία της με αποτέλεσμα πολίτες να μην μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για επιστροφή. Λόγω των καθυστερήσεων αυτών και προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των φορολογουμένων στην έκπτωση του ΦΠΑ, η Επιτροπή έκρινε πως είναι αναγκαίο να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής για τις δαπάνες του 2009, από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2011.
 
Πηγή: Express.grΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης