Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έφοδο και στο σπιτάκι του σκύλου θα κάνει η εφορία...

22 Οκτώβριου 2022 Σχόλια
Έφοδο και στο σπιτάκι του σκύλου θα κάνει η εφορία...
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Δυστυχώς, επανερχόμαστε μια ακόμη φορά για να σχολιάσουμε μια νέα δημοσιογραφική (και όχι μόνο) «ανακάλυψη» που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα μετά τη δημοσίευση του νέου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Μετά τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ., πληθώρα έγκριτων κατά τα άλλα οικονομικών και όχι μόνο ιστοσελίδων γέμισαν με πηχυαίους τίτλους όπως χαρακτηριστικά οι ακόλουθοι:
-«Έφοδος» της εφορίας σε σπίτια οφειλετών - Θα ψάχνουν και τους...κουμπαράδες
-Ακόμα και εφόδους εφοριακών σε σπίτια προβλέπει ο νέος ΚΕΔΕ
-Έφοδοι και στα σπίτια των οφειλετών του δημοσίου από την εφορία!
-Νέος κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων: Θα μπαίνουν ακόμα και στα σπίτια των οφειλετών
-Εφορία: Ελευθέρας σε ελεγκτές για εφόδους σε σπίτια οφειλετών

Από τα δημοσιεύματα αυτά παρασύρθηκαν και αρκετοί συνάδελφοι, μερικοί εκ των οποίων έσπευσαν στα ραδιόφωνα και σε συνεντεύξεις να εξηγήσουν πώς η εφορία θα κάνει έφοδο στα σπίτια και θα ψάχνει εκτός από τον κουμπαρά μέχρι και το σπιτάκι του σκύλου...

Προφανώς, οι κορυφαίοι οικονομικοί συντάκτες, αγνοούν ότι η διάταξη του άρθρου 11 του νέου ΚΕΔΕ υπάρχει ήδη από το 1974 στο Ν.Δ. 356/1974 και συγκεκριμένα στο ίδιο άρθρο. Στο νέο ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022) μεταφέρθηκε το ίδιο άρθρο κωδικοποιημένο με ελάχιστες παρεμβάσεις οι οποίες μάλιστα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νέου ΚΕΔΕ.

«Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίστανται οι όροι «Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητος ή Δημοτικός ή Κοινοτικός Σύμβουλος» και επικαιροποιούνται με τους όρους «δήμαρχος ή πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας ή δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας» σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.»

 


Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, σύμφωνα με την Γν.ΝΣΚ αρ. 256/2014 έγιναν δεκτά μεταξύ άλλων και τα κάτωθι:

«[...] το άρθρο 11 του ΚΕΔΕ, το οποίο δεν προέβλεπε εντολή εισαγγελέα ή παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας για την κατ' οίκον έρευνα, αν δεν καταργήθηκε εμμέσως από το άρθρο 40 του ΚΦΔ (βλ και άρθρο 48 του ίδιου Κώδικα), οπωσδήποτε τροποποιήθηκε από αυτό, υπό την έννοια ότι για την εφαρμογή του απαιτείται εντολή εισαγγελέα, τουλάχιστον καθόσον αφορά στη διενέργεια έρευνας από όργανο της Φορολογικής Διοίκησης).
...
Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α' Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία (ψήφοι 14 έναντι 10) ως εξής: Η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία φορολογουμένου (αμιγή ή μικτή), για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει διατάξεων του άρθρου 25 και για τη διενέργεια ερευνών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), όπως ισχύουν, είναι επιτρεπτή, μετά τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις, με μόνη την εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, τουτέστιν χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των ερευνών». 

Επιπλέον σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Εισ. Του Αρείου Πάγου (6/2014) :
«Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.». καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του αυτού ως άνω νόμου, με το οποίο ορίζεται ότι «ο Γενικός Γραμματέας (Δημοσίων Εσόδων) ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του οφειλέτη του Δημοσίου της άσκησης αγωγής διάρρηξης. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κώδικα.», με τις οποίες προβλέπεται η διενέργεια κατ’ οίκον ερευνών από όργανα της φορολογικής διοίκησης, με απλή εντολή του εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνονται αυτές και οποιονδήποτε σκοπό και αν εξυπηρετούν, κείνται εκτός του πλαισίου της συνταγματικής μας τάξης. »

Τέλος για τους δικαστικούς επιμελητές το άρθρο 11 του ΚΕΔΕ ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 929 του Κ.ΠολΔ το οποίο αναφέρει :
«1. Ο δικαστικός επιμελητής έχει την εξουσία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, να ανοίγει τις πόρτες και να κάνει έρευνες, καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία.
2. Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να ζητεί τη βοήθεια της αρχής που είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης, η οποία οφείλει να παρέχει τη συνδρομή της.
3. Κατά τη νύχτα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις ημέρες τις κατά νόμο εξαιρετέες δεν μπορεί να γίνει πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, εκτός αν ο ειρηνοδίκης του τόπου της εκτέλεσης δώσει τη σχετική άδεια, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.
»


Θα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά ότι, μόνο ως κωμικοτραγική μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος αυτή τη συνήθεια ορισμένων δημοσιογράφων να προσπαθούν να βγάλουν είδηση από το πουθενά και να κάνουν την τρίχα τριχιά, αποπροσανατολίζοντας έτσι μεγάλη μερίδα των πολιτών, αλλά και συναδέλφων. Στο βωμό της υποτιθέμενης είδησης γίνονται πολλές τέτοιες ενέργειες τις οποίες έχουμε αναδείξει κατά διαστήματα. Όλα αυτά αποτελούν ιλαροτραγικές καταστάσεις που προκαλούν θυμηδία, αλλά και προβληματισμό σχετικά με την εγκυρότητα της ενημέρωσης από ορισμένα μέσα.

Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι για τις διατάξεις του νέου ΚΕΔΕ, σάς παραπέμπουμε στο σχετικό άρθρο του κόμβου με τίτλο «Συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων του νέου ΚΕΔΕ».


 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης