Νέο χρηματοδοτικό «ταμείο» για «κάλυψη» παλαιών δανείων μικρομεσαίων μέσω ΤΕΜΠΜΕ

Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

15 Ιούλιος 2010
ΣE αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται το Yπουργείο Οικονομίας, το οποίο εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας ταμείου χαρτοφυλακίου προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν παλαιά δάνεια. Taxheaven.gr

Νέο χρηματοδοτικό «ταμείο» για «κάλυψη» παλαιών δανείων μικρομεσαίων μέσω ΤΕΜΠΜΕ             

 ΣE αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται το Yπουργείο Οικονομίας, το οποίο εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας ταμείου χαρτοφυλακίου προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν παλαιά δάνεια.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα δημιουργηθεί από το ΤΕΜΠΜΕ θα εξασφαλίσει εγγυήσεις του Δημοσίου στις επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν δάνεια από τράπεζες για αποπληρωμή παλαιών χρεών. Το επιτόκιο των νέων δανείων θα κυμαίνεται γύρω στο 7,5%-8%, όσο περίπου έχει διαμορφωθεί το επιτόκιο στα τρέχοντα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ για την εξόφληση οφειλών προς προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Το νέο εργαλείο θα λειτουργεί στη λογική των πρωτοβουλιών Jessica και Jeremy, με μόχλευση και ανακύκλωση κεφαλαίων, ώστε να διατηρεί υψηλά τα αποθεματικά του. Στο νέο εργαλείο θα εισφερθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ ενώ θα κληθούν να συμμετάσχουν και οι τράπεζες.

Πηγή: Express.gr