Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατά 4 θέσεις βελτίωσε η Ελλάδα τη θέση της στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας

22 Οκτώβριου 2022 Σχόλια
Κατά 4 θέσεις βελτίωσε η Ελλάδα τη θέση της στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής ΑνταγωνιστικότηταςΗ Ελλάδα κατατάσσεται συνολικά στην 29η θέση στον Διεθνή Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας 2022, ενώ το 2021 ήταν στην 33η θέση.Όπως επισημαίνει η έκθεση
του ανεξάρτητου οργανισμού έρευνας σε θέματα φορολογικής πολιτικής παγκοσμίως, «TAX Foundation», μερικά δυνατά σημεία του ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι :

Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής 5% επί των μερισμάτων είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 24,2%

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος 22% είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 23,6%.

  Οι κανόνες ελεγχόμενων εταιρειών εξωτερικού στην Ελλάδα είναι μέτριοι και ισχύουν μόνο για το παθητικό εισόδημα.

Μερικές αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος:


Η Ελλάδα έχει ένα σχετικά στενό δίκτυο φορολογικών συνθηκών (57 συνθήκες σε σύγκριση με μέσο όρο του ΟΟΣΑ 74 συνθήκες).

Με 24 τοις εκατό, η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ .
Μερικά ισχυρά σημεία του φορολογικού συστήματος της Εσθονίας η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση :

✔ Το σύστημα εταιρικής φορολόγησης της Εσθονίας φορολογεί μόνο τα διανεμόμενα κέρδη, επιτρέποντας στις εταιρείες να επανεπενδύουν τα κέρδη τους αφορολόγητα.
✔ Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται σε ευρεία βάση και έχει χαμηλή επιβάρυνση συμμόρφωσης.
✔ Οι φόροι ιδιοκτησίας εφαρμόζονται μόνο επί της αξίας της γης.

Στη Λετονία η οποία βρίσκεται στην δεύτερη θέση, το σύστημα εταιρικής φορολόγησης της Λετονίας φορολογεί μόνο τα διανεμόμενα κέρδη, επιτρέποντας στις εταιρείες να επανεπενδύουν τα κέρδη τους αφορολόγητα.

Η Νορβηγία επιτρέπει την επ’ αόριστο μεταφορά των καθαρών ζημιών στο μέλλον

Η Σουηδία επιτρέπει την επ’ αόριστο μεταφορά των καθαρών ζημιών στο μέλλον, επιτρέποντας στις εταιρείες να φορολογούνται επί της μέσης κερδοφορίας τους.


Δείτε εδώ την έκθεση στα Ελληνικά από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) 


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης