Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ: Η ενίσχυση απολυόμενων ιπτάμενων χειριστών της Ολυμπιακής δεν αποτελεί κοινωνικοασφαλιστική παροχή - Συνιστά διοικητική διαφορά ουσίας υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων

14 Οκτώβριου 2022 Σχόλια
ΣτΕ: Η ενίσχυση απολυόμενων ιπτάμενων χειριστών της Ολυμπιακής δεν αποτελεί κοινωνικοασφαλιστική παροχή - Συνιστά διοικητική διαφορά ουσίας υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣτΕ Α' 7μ. 1959-1962/2022: Ειδική κοινωνική ενίσχυση άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ν.3717/2008. Διοικητική διαφορά ουσίας. Οφειλόμενο παράβολο αίτησης αναίρεσης.

Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Μ.-Αλ. Τσακάλη, Σύμβουλος

 
Ειδική κοινωνική ενίσχυση αρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ν. 3717/2008. Διοικητική διαφορά ουσίας. Η ενίσχυση δεν αποτελεί κοινωνικοασφαλιστική παροχή. Οφειλόμενο παράβολο αίτησης αναίρεσης 350 ευρώ. Κλήση αναιρεσείοντος για συμπλήρωση παραβόλου λόγω εύλογων αμφιβολιών. (με μειοψ.)

 
Η ειδική κοινωνική ενίσχυση του άρ. 6 παρ.1 ν. 3717/2008 έχει χαρακτήρα κρατικής κοινωνικής παροχής, η οποία προβλέφθηκε για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την προστασία και αποκατάσταση των απολυόμενων ιπτάμενων χειριστών της Ολυμπιακής μετά τη θέση της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ’ άρ. 40 ν.3710/2008. Συνεπώς, η απορρέουσα από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων διαφορά, που δεν αφορά υποχρέωση της εργοδότριας εταιρείας εκ της σχέσεως εργασίας, συνιστά διοικητική διαφορά ουσίας υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Η ενίσχυση δεν αποτελεί κοινωνικοασφαλιστική παροχή και, συνεπώς, για το παραδεκτό της άσκησης της αίτησης αναίρεσης απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους 350 ευρώ. Δεδομένου, όμως, ότι η εν λόγω ενίσχυση προβλέφθηκε ειδικώς για τους ιπτάμενους χειριστές, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα και υποβάλλουν αίτηση για λήψη σύνταξης γήρατος, ενώ εξάλλου και το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του ποσού της απονεμόμενης σύνταξης γήρατος και, επομένως, συναρτάται εμμέσως με την κοινωνικοασφαλιστική (συνταξιοδοτική) παροχή και τη σχετική ασφαλιστική σχέση, και συνιστά κατ’ ουσίαν προσαύξηση της σύνταξης για ορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη φύση της, εφόσον μάλιστα κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν υφίστατο σχετική νομολογία. Ενόψει τούτου, η καταβολή εν προκειμένω του προβλεπόμενου για τις αιτήσεις αναίρεσης σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης μειωμένου παραβόλου των 150 ευρώ δεν επάγεται άνευ άλλου την απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης, αλλά το Δικαστήριο, ενόψει των άρ. 20 παρ.1 και 25 παρ.1 εδ. τέταρτο του Συντ. και 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, καλεί τον αναιρεσείοντα με προδικαστική απόφαση για τη συμπλήρωση του ελλείποντος παραβόλου μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, με επιμέλεια της Γραμματείας, της παρούσας απόφασης (με μειοψ.).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης