Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2010

13 Ιούλιου 2010 Σχόλια
Ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2010


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει την ολοκλήρωση της λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος για το Οικονομικό Έτος 2010. Τα τελικά στοιχεία που τηρούνται στο σύστημα TAXISnet, δείχνουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το τρέχον οικονομικό έτος παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, εφέτος υποβλήθηκαν συνολικά 1.126.072 ηλεκτρονικές δηλώσεις του εντύπου Ε1, αριθμός που παρουσιάζει αύξηση 57% σε σχέση με το Οικονομικό Έτος 2009 και 94% σε σχέση με το Οικονομικό Έτος 2008. Ο αριθμός αυτός ξεπερνάει το 20% των δηλώσεων που υποβάλλονται ετησίως.

Εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι ο αριθμός υποβολών ξεπέρασε τις αντίστοιχες του 2009 από τις 9 Ιουνίου 2010, δηλαδή 26 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας. Επίσης, στις 29 Ιουνίου 2010, παρελήφθησαν ηλεκτρονικά 41.619 δηλώσεις — ο μεγαλύτερος αριθμός δηλώσεων που έχει ποτέ παραληφθεί μέσα σε μια μέρα.

Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι υποβολές εντύπων που συνυποβάλλονται μαζί με τις ηλεκτρονικές δηλώσεις του εντύπου Ε1.  Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά:

- 487.979 δηλώσεις Ε2 μισθωμάτων ακινήτων (αύξηση 63% σε σχέση με το 2009),
- 197.255 δηλώσεις Ε3 οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών  (αντίστοιχη αύξηση 49%) και
- 142.700 δηλώσεις Ε9 στοιχείων ακινήτων (αντίστοιχη αύξηση 62%). 

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.954.006 ηλεκτρονικά έντυπα δηλώσεων.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι φέτος εφαρμόστηκαν πρόσθετοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για εντοπισμό περιπτώσεων παραβατικής συμπεριφοράς.  Οι έλεγχοι αυτοί απέτρεπαν την ολοκλήρωση της αυτόματης εκκαθάρισης και παρέπεμπαν τις αντίστοιχες περιπτώσεις στις αρμόδιες ΔΟΥ για έλεγχο συγκεκριμένων στοιχείων.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης