Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικές αναφορές - Αλλαγές σε Γαλλία και Ισπανία

15 Οκτώβριου 2022 Σχόλια
Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικές αναφορές - Αλλαγές σε Γαλλία και Ισπανία


Γαλλία

Το νέο διάταγμα αριθ. 2022-1299 της 7ης Οκτωβρίου 2022 για τη γενίκευση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης προβλέπει αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συγκεκριμένα :

Η  υποχρέωση έκδοσης και διαβίβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ υποκείμενων στο φόρο, η διαβίβαση των δεδομένων αυτών των τιμολογίων και η διαβίβαση δεδομένων συναλλαγών και πληρωμών στις φορολογικές αρχές ισχύει για τιμολόγια που εκδίδονται ή ελλείψει αυτού, για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από:
1η Ιουλίου 2024 για μεγάλες εταιρείες.
1η Ιανουαρίου 2025 για μεσαίες επιχειρήσεις.
1η Ιανουαρίου 2026 για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτές οι κατηγορίες εταιρειών είναι αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 51 του ν. 2008-776 της 4ης Αυγούστου 2008 για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και το υπ' αριθμ. 2008-1354 εκτελεστικό διάταγμα της 18ης Δεκεμβρίου 2008.

Η υποχρέωση λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ υποκειμένων στο φόρο ισχύει για όλες τις εταιρείες από την 1η Ιουλίου 2024.
Σημείωση: Το διάταγμα ορίζει τους όρους εφαρμογής των υποχρεώσεων έκδοσης, διαβίβασης και λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων και διαβίβασης τιμολόγησης και στοιχεία πληρωμής στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών. Για το σκοπό αυτό, ορίζει τις αποστολές που εκτελεί η δημόσια πύλη τιμολόγησης που διαχειρίζεται η AIFE, τις ελάχιστες λειτουργίες που απαιτούνται από τις πλατφόρμες συνεργατών (παρόχους), τη διαδικασία εγγραφής για αυτές τις πλατφόρμες καθώς και τα δεδομένα που θα διαβιβαστούν στη φορολογική διοίκηση.

Ισπανία

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο νόμου «Νόμος για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των εταιρειών» που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B.
Μετά την έγκριση, αναμένεται ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα κυκλοφορήσει σε 6 μήνες και περισσότερες λεπτομέρειες στις τεχνικές απαιτήσεις.
Το σχετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών των εταιρειών.

Οι φορολογούμενοι με ετήσιο τζίρο άνω των 8 εκατ. ευρώ θα έχουν ένα χρόνο για την προσαρμογή τους, μετά την έγκριση του ρυθμιστικού πλαισίου.
Για τους υπόλοιπους φορολογούμενους η υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ δύο χρόνια μετά την έγκριση του ρυθμιστικού πλαισίου.
Έτσι, ενώ η ηλεκτρονική τιμολόγηση για B2B συναλλαγές θα αρχίσει να ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις αρχές του 2024, η πλήρης εφαρμογή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 2024 και 2026.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης