Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη Βουλή το κοινό αίτημα των 11 Συλλόγων: Μη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις

Στη Βουλή το κοινό αίτημα των 11 Συλλόγων: Μη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Στη Βουλή το κοινό αίτημα των 11 Συλλόγων: Μη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις

Δείτε την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή:


ΜέΡΑ25
DiEM


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Μη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις

Σε κοινή επιστολή των λογιστικών συλλόγων1 αναφέρεται στις άστοχες και καθυστερημένες αποφάσεις και ενέργειες της Πολιτείας, που επιφέρουν πρόστιμα και κυρώσεις σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις.

Αναλυτικά:

• Επειδή το σύστημα μπορεί να «άνοιξε» τέλος Μαρτίου, αλλά καμία δήλωση δεν μπορούσε να υποβληθεί καθώς δεν ήταν εμπλουτισμένο με τα απαραίτητα δεδομένα - όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρονιά!

• Επειδή, μεταξύ άλλων, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 18/02/2022 η απόφαση για την επικαιροποίηση στοιχείων, μία τόσο χρονοβόρα και δυσλειτουργική διαδικασία, η οποία αποτελούσε ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την υποβολή φορολογικής δήλωσης!!!

• Επειδή η απόφαση για την κατάργηση των ΜΥΦ εκδόθηκε καθυστερημένα, τέλος Μαρτίου - και ενώ οι Λογιστές- Φοροτεχνικοί είχαν ήδη προβεί σε αποστολή αρχείων - αποφασίστηκε η αντικατάσταση της διαδικασίας της... «συμφωνίας» πελατών προμηθευτών με τη διαβίβαση των παραστατικών εσόδων των επιχειρήσεων για το έτος 2021 από τους συνεργάτες τους, λογιστές-φοροτεχνικούς (!!!) στην πλατφόρμα myDATA, η οποία αφενός υπολειτουργούσε και παρουσίαζε προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη διαβίβαση, αφετέρου εμφάνιζε άλλα νούμερα και δεδομένα από τα διαβιβασθέντα!!!

• Επειδή η ΑΑΔΕ, για να «υπερασπιστεί» την ανωτέρω απόφασή της, από τη μία προέτρεπε τους λογιστές στη μη «σύνδεση» της διαδικασίας διαβίβασης στην myDATA με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, από την άλλη ανέφερε ότι η οποιαδήποτε παράταση της διαδικασίας διαβίβασης θα επιφέρει καθυστέρηση στην υποβολή τους!

• Επειδή, ενδεικτικά, τυχαία, κατά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εμφανίστηκε μήνυμα ασυμφωνίας εσόδων δήλωσης με την myDATA, έγινε αντιληπτό ότι πράγματι λαμβάνεται υπόψη η συμφωνία των εσόδων με την πλατφόρμα - και συνεπώς, αναρωτιέται κανείς πώς έγινε και αν έγινε η διασταύρωση στοιχείων, όπως και τι θα φανεί στις αποκλίσεις τον Οκτώβριο 2022 και ποιος έχει την ευθύνη για τις ελλιπείς δηλώσεις, την πιθανή αλλαγή του φορολογικού αποτελέσματος, την πιθανή ανάγκη τροποποιητικών και την μη ορθή αποτύπωση των οικονομικών καταστάσεων, διανομή μερισμάτων, κ.λπ που τυχόν προκύπτουν από τα παραπάνω.

• Επειδή για αυτά, η Πολιτεία μέχρι και σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα του Κλάδου για την προστασία των επιχειρήσεων από τυχόν κυρώσεις και πρόστιμα που θα προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για τις ασυμφωνίες και τα ανακριβή στοιχεία κατά τα έτη προσαρμογής στην myDATA.

• Επειδή στις 14/04/2022 προστέθηκαν ... «διευκρινήσεις» για την επιστρεπτέα προκαταβολή στις ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ, αλλά δεν ήταν σαφείς.

• Επειδή, (σαν να μην έφτανε το χρονόμετρο του συστήματος!), κατά την αποθήκευση των δηλώσεων εξαφανίζονταν δεδομένα όπως τόκοι, μερίσματα, κ.λπ.

• Επειδή το έντυπο Ν «άνοιξε» στις 18/05/2022.

• Επειδή η απόφαση Ε.2046 για την πολυσυζητημένη υπόθεση χειρισμού της επιστρεπτέας δημοσιεύτηκε 26/05/2022 και εξ' αιτίας αυτού αλλά και των προβλημάτων της ανέτοιμης πλατφόρμας την ίδια ημερομηνία η ΑΑΔΕ αναγκαστικά ανακοίνωσε την πρώτη παράταση της προθεσμίας διαβίβασης στην myDATA, με την Α.10682, μέχρι 15/06. Ενώ, στην συνέχεια, με την Α.1075-15/06/2022 ανακοίνωσε αναγκαστικά την επόμενη, μέχρι 30/06!

• Επειδή η Πολιτεία αποδεικνύει για ακόμα μία φορά την έλλειψη συνεννόησης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών των παραγωγικών Υπουργείων και εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων, κηρύχτηκε υποχρεωτική η σύμβαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021 - 2023» από 29-06-2022, η οποία προκάλεσε τεράστιο φόρτο εργασίας για την αλλαγή των σχετικών συμβάσεων των εργαζομένων, τον διπλό υπολογισμό της μισθοδοσίας για τον μήνα Ιούνιο 2022, και την υποβολή άλλων δηλωτικών υποχρεώσεων, με το δεδομένο ότι η χώρα μας είναι παγκόσμιος τουριστικός προορισμός με χιλιάδες εποχικές επιχειρήσεις στον επισιτιστικό κλάδο.

• Επειδή οι βεβαιώσεις ΕΦΚΑ καταβολής εισφορών μη μισθωτών για το 2021, αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ περί τα μέσα Απριλίου 2022 και ακόμη μέχρι και σήμερα δεν έχει διεκπεραιωθεί και αναρτηθεί η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2021 για τους παράλληλα ασφαλισμένους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

• Επειδή η Πολιτεία συστηματικά αγνοεί στις προθεσμίες που θέτει, την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, όπου καθημερινά σε μεγάλες πόλεις της χώρας μας -πόσο μάλλον στην επαρχία- υπάρχουν συνεχείς και πολύωρες έως πολυήμερες διακοπές του internet και των επικοινωνιών εν γένει.

• Επειδή το σύστημα κατέρρευσε στις 29-30/08/2022 και με Δελτίο Τύπου έγινε αναφορά για παράταση στις δηλώσεις Νομικών Προσώπων ισόχρονη με την τεχνική αδυναμία του συστήματος, προκαλώντας ασάφεια ως προς την τελική ημερομηνία υποβολής, αφήνοντας ανενημέρωτους φορολογούμενους και λογιστές για τον χρόνο αποκατάστασης. Για τα δε φυσικά πρόσωπα, δεν θα έπρεπε η πρώτη αντίδραση της Πολιτείας - αρνούμενη την παράταση - να είναι η επιβολή προστίμου, όταν υφίσταται αδυναμία λειτουργίας του όλου συστήματος

• Επειδή παρά τις παραπάνω ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ αστοχίες της Πολιτείας οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί κατάφεραν να υποβάλουν μεν το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών δηλώσεων εμπρόθεσμα, αλλά όχι όλες.

Δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η άμεση ανακοίνωσή για τη μη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις Φ.Π. και Ν.Π. καθώς και στις τροποποιητικές, μέχρι 31/12/2022, όπως έχει επισημανθεί ήδη, όχι μόνο για την αποφυγή επιβάρυνσης των φορολογούμενων και της αγοράς, αλλά και για τη διόρθωση της στάσης της Πολιτείας απέναντι σε έναν από τους πιο αλληλέγγυους Κλάδους.

Δεδομένου ότι τα αιτήματα αφορούν κατεξοχήν τους φορολογούμενους πολίτες και την αγορά, καθ' όσον τα προβλήματα που προκύπτουν βαραίνουν αποκλειστικά εκείνους, με κυρώσεις και πρόστιμα και καθίσταται επιβεβλημένη η παρέμβαση όλων των Φορέων για την επίλυσή τους.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα προχωρήσετε στην άμεση λήψη απόφασης για τη μη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις Φ.Π. και Ν.Π. καθώς και στις τροποποιητικές, μέχρι 31/12/2022, όπως έχει επισημανθεί ήδη, δεδομένης και της εφαρμογής των αποκλίσεων στην myDATA τον μήνα Οκτώβριο που θα οδηγήσει σε σωρεία τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι το τέλος του χρόνου;Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης
________________________________
1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-Π.Ε.Φ.Ε., ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΑΞΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΗΡΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης