Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αμοιβαία κεφάλαια: Αυξήθηκαν οι εκροές από τα μετοχικά α/κ και παρατηρήθηκαν εισροές στα ομολογιακά τον Ιούλιο

27 Σεπτέμβριου 2022 Σχόλια
Αμοιβαία κεφάλαια: Αυξήθηκαν οι εκροές από τα μετοχικά α/κ και παρατηρήθηκαν εισροές στα ομολογιακά τον Ιούλιο


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven


Η είσοδος σε ομολογιακά α/κ τα οποία είχαν διορθώσει το προηγούμενο διάστημα ήταν το φαινόμενο που κυριάρχησε τον Ιούλιο 2022. Κατά τ’ άλλα καταγράφηκαν μεγάλες εκροές (ύψους 43 δις ευρώ) συνολικά στα αμοιβαία κεφάλαια όμως ήταν σημαντικά μικρότερες απ’ τις εκροές του Ιουνίου 2022. Ωστόσο, το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων και των εναλλακτικών επενδύσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 4,4% στα 20,326 τρις ευρώ.

Οι φόβοι για είσοδο των οικονομιών Αμερικής και Ευρώπης σε ύφεση οδήγησαν πολλούς ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στις εξαγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και σε αύξηση της ρευστότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε πολλοί επενδυτές είχαν κέρδη από το 2021 και έτσι είχαν την ευχέρεια των ρευστοποιήσεων με κέρδη. Όπως αναφέρει η ΕΘΕ: “Παρά την ανάκαμψη των χρηματιστηριακών αγορών, οι καθαρές εκροές των Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α επιδεινώθηκαν τον Ιούλιο, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες των επενδυτών για τις προοπτικές ανάπτυξης.

Οι κύριες εξελίξεις του Ιουλίου 2022 στα ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια και στις συλλογικές επενδύσεις στην Ευρώπη δείχνουν ότι καταγράφηκαν εκροές ύψους 43 δις ευρώ από 72 δις ευρώ τον Ιούνιο. Μειώθηκαν με οι εκροές αλλά ουσιαστικά προστέθηκαν στο προηγούμενο κύμα.

Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους 22 δις ευρώ από 17 δις ευρώ, είχαν δηλαδή σημαντική αύξηση εκροών. Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, είχαν μικρές εισροές ύψους 1 δις ευρώ από 36 δις ευρώ τον Ιούνιο 2022. Τα Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια είχαν εκροές 4 δις ευρώ από  από 6 δις τον Ιούνιο. Μεταστροφή τάσης είχαν και τα α/κ χρηματαγοράς (διαχείρισης διαθεσίμων) που κατέγραψαν εισροές ύψους 2 δις, από 6 δις εκροές τον Ιούνιο.

Αυξήθηκαν οι εκροές από τις εναλλακτικές επενδύσεις

Οι εναλλακτικές επενδύσεις κατέγραψαν εκροές ύψους  19 δις τον Ιούλιο, από 3 δις τον προηγούμενο μήνα.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης