Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΛΣΑ - Ανταπόκριση ΒΕΑ: «Μη επιβολή προστίμων στις υπολειπόμενες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις»

ΛΣΑ - Ανταπόκριση ΒΕΑ: «Μη επιβολή προστίμων στις υπολειπόμενες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις»
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά

Σε συνέχεια της από 12/09/2022 ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας συνδράμει στην παρέμβασή μας αποστέλλοντας την σχετική επιστολή:

Δείτε την επιστολή: ΒΕΑ: "Μη επιβολή προστίμων στις υπολειπόμενες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα
Τ: 210 3680700
F: 2103614726
Ε: info@acsmi gr
www.acsmi.gov.gr


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 16-09-2022
Α.Π.: 2163

Προς:
- Υπουργό Οικονομικών
κ. Χ. Σταικούρα
email: [email protected]
- Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απ. Βεσυρύπουλο
email: [email protected]
- Διοικητή ΑΑΔΕ
κ. Γ. Πιτσιλή
Email: [email protected]


Θέμα: «Μη επιβολή προστίμων στις υπολειπόμενες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το τελευταίο διάστημα το Επιμελητήριο μας έγινε αποδέκτης διαμαρτυρίας πολλών επιχειρήσεων - μελών μας και λογιστών συνεργατών τους, σχετικά με τον κίνδυνο να επωμιστούν πρόστιμα από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιβιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ρόλου μας ως θεσμοθετημένου συμβούλου της Πολιτείας και εκπροσώπου της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς και τους αναφερόμενους λόγους στην από 12 Σεπτεμβρίου 2022 προς εσάς επιστολή των Συλλόγων Λογιστών - Φοροτεχνικών, με θέμα : «Μη επιβολή προστίμων στις υπολειπόμενες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις», παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις καθώς και στις τροποποιητικές, μέχρι 31-12-2022, δεδομένης και της εφαρμογής των αποκλίσεων στην πλατφόρμα myDATA τον μήνα Οκτώβριο που θα οδηγήσει σε σωρεία τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι το τέλος του χρόνου.Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Παύλος ΡαβάνηςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης