Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξέταση καταγγελίας της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. από το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 23/6/2010
Αρ.Πρωτ: ΔΕΥ 1083187 ΕΞ2010/Α’δΤ/Φ.Ο.Ε.
Σχετ, Πρωτ.: ΔΕΥ-Α’ 2771/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΘ/ΣΕΩΝ         
   
Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 5   
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                 
: Δ. Τσώνη                 
: 210 3805 109   
Fax: 210 3801 993                 
E – mail: [email protected]                 

ΠΡΟΣ:  Οικον. Επιθεώρηση Θεσσαλονίκης Προ/νο Οικον. Επιθ. κ. Κακαράτσιο Χρήστο
Νικ. Ουρανού 15 – 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΙΝ:ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
Πλ. Δημοκρατίας 12–54626-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΘΕΜΑ: «Εξέταση καταγγελίας, παροχή οδηγιών.»

Με αφορμή την από 27/11/2009 επιστολή της ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.), που μας διαβιβάστηκε με το αρ. 0011207 ΕΞ 2010/11.5.2010 επισυναπτόμενο έγγραφο του Γραφείου του κ. Γεν. Γραμματέα και έχει κοινοποιηθεί και στην Υπηρεσία σας, η οποία αναφέρει ότι, όπως της έχει καταγγελθεί, παρατηρείται σε πολλές Δ.Ο.Υ. του Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τα τμήματα Μητρώου να κάνουν μη σύννομες ενάρξεις, όπως λεπτομερώς περιγράφονται, σε Λογιστές αλλά και σε Εταιρείες (γραφεία) παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε να αναθέσετε στους εποπτεύοντες τις Δ.Ο.Υ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οικονομικούς Επιθεωρητές (και όπου αυτές δεν εποπτεύονται να αναθέσετε κατά την κρίση σας) την εξέταση όλων των καταγγελλομένων στην ανωτέρω επιστολή, καθώς και την παροχή των απαραίτητων οδηγιών στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. για τις ενδεδειγμένες ενέργειές τους, ενημερώνοντας, εάν συντρέχουν λόγοι, άμεσα την Υπηρεσία μας, για την έκδοση εντολών διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.


Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
α/α
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕ/Α ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σταύρος Αναγνωστόπουλος


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης