Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κομισιόν: Τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορούν να κρίνουν αντισυνταγματικό το Μνημόνιο.

5 Ιούλιου 2010 Σχόλια
  • Κανένα ελληνικό δικαστήριο δεν είναι νομικά σε θέση να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει τη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή του Μνημονίου για την εξυγίανση της οικονομίας της.
Κομισιόν: Τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορούν να κρίνουν αντισυνταγματικό το Μνημόνιο.

Κανένα ελληνικό δικαστήριο δεν είναι νομικά σε θέση να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει τη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή του Μνημονίου για την εξυγίανση της οικονομίας της.

Αυτή την κατηγορηματική διαβεβαίωση έδωσαν καλά πληροφορημένες πηγές της Νομικής Υπηρεσίας της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές το Μνημόνιο συνιστά διεθνή συμφωνία (Ελλάδα, χώρες ευρωζώνης, ΕΚΤ, ΔΝΤ) και ως διεθνής συμφωνία αποτελεί τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου δηλαδή της κοινοτικής νομοθεσίας.

Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια ζητώντας από αυτά να κρίνουν ολόκληρο ή τμήμα του Μνημονίου αντισυνταγματικό, έλεγαν οι ίδιες πηγές, το Ελληνικό δικαστήριο θα θέσει προδικαστικό ερώτημα σχετικά με τη συνταγματικότητα ή όχι αυτής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο με τη σειρά του θα αποφανθεί ότι αυτό, ως τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου, της κοινοτικής νομοθεσίας, υπερέχει των ελληνικών νόμων και του ίδιου του Συντάγματος της Ελλάδας και κατ’ επέκταση δε μπορεί ούτε να ακυρωθεί είτε στο σύνολο του είτε σε κάποια ή κάποιες από τις συμφωνημένες διατάξεις του.  

Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης